Σύνδεση συνδρομητών

Νίκος Βασιλάκος

Νίκος Βασιλάκος

Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Διετέλεσε σύμβουλος του έλληνα πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος (1986-87), γενικός γραμματέας του υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1988-89), πρόεδρος της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ελλάδος (2010-2015). Έχει δημοσιεύσει εννέα τεχνικά και επιστημονικά βιβλία.

Γνώρισα προσωπικά τον Αναστάση Πεπονή και συνεργάστηκα στενά μαζί του την περίοδο 1986-1989, κατά την οποία υπήρξα καταρχάς υπεύθυνος του τομέα Ενεργειακής Πολιτικής και Πολιτικής Περιβάλλοντος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (1986-1987) και στη συνέχεια γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με υπουργό τον Πεπονή (1988-1989). Αλλά και μετά τις εκλογές του 1989, όταν επέστρεψα στον ιδιωτικό τομέα ως ενεργειακός εμπειρογνώμονας σε διεθνείς οργανισμούς, σε προγράμματα και έργα, κρατήσαμε μία, ιδιαίτερα τιμητική για μένα, στενή και φιλική σχέση, τουλάχιστον για μια ακόμα δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας είχαμε πολλές, ουσιαστικές και συναρπαστικές συζητήσεις, κυρίως για εθνικά και διεθνή ενεργειακά θέματα.