Σύνδεση συνδρομητών

Γλώσσα

Αρχές του 20ού αιώνα. Βλάχοι με την παραδοσιακή φορεσιά φωτογραφίζονται, σε γιορτή, στη Σαμαρίνα. Το τοπωνύμιο Σαμαρίνα είναι μια εξέλιξη της λατινικής μορφής Sancta Maria «Αγία Μαρία» μέσω της βλαχικής  Sta Maria.

Xρήστος Παπαρίζος, Οι Νεολατινικές Γλώσσες στις Ελληνικές Διαλέκτους. Το ιδίωμα του Γράμμου. Λεξιλόγιο, Γρηγόρη, Αθήνα 2014, 384 σελ.

Το βιβλίο αυτό έρχεται να απαντήσει σ’ ένα μύθο αρκετά διαδεδομένο σχετικά με την επίδραση της λατινικής γλώσσας και των γλωσσών που προήλθαν απ’ αυτή στις τοπικές διαλεκτούς της νεοελληνικής γλώσσας.

21 Αυγούστου 2015