Σύνδεση συνδρομητών

Destination Earth

Εμφάνιση άρθρων Books' Journal βάσει ετικέτας

Στις 10 Ιουνίου, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια Επίτροπος για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εγκαινίασε, από τo Κατζάνι της Φινλανδίας, μια ψηφιακή πλατφόρμα με την επωνυμία Destination Earth (DestinE) μέσω της οποίας κανείς αποκτά πρόσβαση στο μεγαλύτερο Ψηφιακό Δίδυμο του πλανήτη: τη Γη. Το έργο αυτό αναμένεται να επιφέρει μια πραγματική επανάσταση στη μοντελοποίηση, προσομοίωση και παρατήρηση των κλιματικών φαινομένων και, ιδίως, στην ανάλυση των κινδύνων που αυτά ενέχουν για την ανθρώπινη ασφάλεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

17 Ιουνίου 2024