Σύνδεση συνδρομητών

Vanessa Vohs - Carlo Masala

Vanessa Vohs - Carlo Masala

Vanessa Vohs. Ερευνητική συνεργάτρια και υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Ομοσπονδιακού Στρατού στο Μόναχο (UniBW München).

Carlo Masala. Καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Ομοσπονδιακού Στρατού στο Μόναχο (UniBW München).

Σημείο καμπής: Η Γερμανία ξυπνά από τον λήθαργο μετά την εισβολή στην Ουκρανία;
Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία στην Zeitenwende και την απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας στα ζητήματα ασφαλείας που είναι επιβεβλημένη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εξετάζεται η αντίδραση της Δύσης στη ρωσική εισβολή και, πιο συγκεκριμένα, η αντίδραση της Γερμανίας, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς, βρισκόταν σε βαθύ ύπνο. Προτείνεται η αλλαγή παραδείγματος από την πλευρά της Γερμανίας, η υιοθέτηση δηλαδή μιας νέας νοοτροπίας ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η ενίσχυση και η ανάπτυξη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ώστε να αναχαιτιστεί η ρωσική επιρροή, κάτι που επιτυγχάνεται και με τη γερμανική στρατιωτική παρουσία στη Λιθουανία, όπως επίσης και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ώστε να αυξηθεί η στρατιωτική αποτρεπτική ικανότητα. Βασικός πυλώνας της ανάλυσης είναι η υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής πολιτικής στη Γερμανία, η οποία θα βασίζεται στο λατινικό ρητό "Si vis pacem para bellum" (Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο), θα λαμβάνει υπόψη δηλαδή ότι, παρά την όποια πρόοδο των διεθνών οργανισμών, ο πόλεμος παραμένει μέρος της διεθνούς πολιτικής και μέσο για την επίτευξη των στενών κρατικών συμφερόντων. Τέλος, τονίζεται ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και μια μελλοντική ουκρανική νίκη πρέπει να αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα  για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπως επίσης και η δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της διατλαντικής συμμαχίας, ο οποίος θα υπερασπίζεται την γεωγραφική επικράτεια αλλά και τον αξιακό κώδικα της Γηραιάς Ηπείρου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια δίκαιη κατανομή της αμυντικής θωράκισης.