Σύνδεση συνδρομητών

Έκκληση στα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια: η Ουκρανία πληροί τις προϋποθέσεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 11:11
Η σημαία της Ουκρανίας μονταρισμένη με την ευρωπαϊκή. Γράφημα αρχείου.
Shutterstock
Η σημαία της Ουκρανίας μονταρισμένη με την ευρωπαϊκή. Γράφημα αρχείου.

Το Ουκρανικό Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική (Ukrainian Centre for European Policy-UCEP) λαμβάνει την πρωτοβουλία να απευθύνει έκκληση στα Κοινοβούλια Ευρωπαϊκών Χωρών να υποστηρίξουν την αίτηση της Ουκρανίας για απόκτηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας. Η έκκληση υποστηρίζεται από 132 υπογραφές αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής και πολιτιστικής κοινότητας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών.

Το Ουκρανικό Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική παρακολουθεί επισταμένως την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας (Association Agreement) της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014, και είναι σε θέση, επομένως, να αναγνωρίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην προσέγγιση της ουκρανικής εθνικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία έξι χρόνια. Σύμφωνα με την Αναφορά Παρακολούθησης του Κέντρου, η συνολική πρόοδος της Ουκρανίας στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Συνεργασίας, ανέρχεται στο ποσοστό του 49% (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. εδώ: https://ucep.org.ua/en/doslidzhennya/ukraine-and-the-association-agreement-implementation-monitoring-2014-the-first-half-of-2021.html). Η Ουκρανία έχει καταστεί αξιόπιστος και ενθουσιώδης εταίρος, ο οποίος έχει επενδύσει σημαντικό θεσμικό και πολιτικό κεφάλαιο στην εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας.

Η ένταξη της Ουκρανίας σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας θα έστελνε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην ουκρανική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα προσέφερε στην Ουκρανία πρόσβαση την ευρωπαϊκή τεχνική βοήθεια, όπως και στα αντίστοιχα κεφάλαια προκειμένου να εκπληρώσει πολύπλοκες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Έκκληση στα μέλη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, της Γαλλικής Εθνικής Αντιπροσωπείας, της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Ιταλικού Κοινοβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Εθνικής Συνέλευσης της Ουγγαρίας

Παρέχοντας στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας

Εμείς –αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικών και πολιτιστικών κοινοτήτων της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών– παροτρύνουμε θερμά  το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, τη Γαλλική Εθνική Αντιπροσωπεία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Ιταλικού Κοινοβουλίου, το Εθνικό Συμβούλιο του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Εθνική Συνέλευση της Ουγγαρίας, να επικυρώσουν την αίτηση της Ουκρανίας για απόκτηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, καθώς και να την υποστηρίξουν με την αναγκαία πολιτική βούληση και ενθουσιασμό που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίησή της. Το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τεράστια οφέλη στην Ουκρανία: πρώτον, θα προσφέρει ένα ισχυρό κίνητρο στους Ουκρανούς να κάνουν τα αναγκαία βήματα ώστε να επιτύχουν την ένταξη. δεύτερον, θα προσφέρει ένα θεσμικό πλαίσιο για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κερδίσει ένα υποψήφιο μέλος, τα διαπιστευτήρια του οποίου έχουν επιδειχθεί στην πλέον απαιτητική δοκιμασία, αυτή του πολέμου. και μάλιστα, ενός πολέμου στον οποίο οι περισσότεροι πίστευαν ότι η Ουκρανία είχε απειροελάχιστες πιθανότητες να τα καταφέρει. Το να κερδίσει μία τέτοια υποψήφια, θα μπορούσε να σημάνει την αναζωογόνηση του όλου σχεδίου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακόμη σημαντικότερο, ένα τέτοιο βήμα τώρα θα αποτελέσει την έκφραση της εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει σε αυτό τον πόλεμο, και θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας για αντίσταση.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκκλησή μας δεν βασίζεται σε ευσεβείς πόθους. Ως ανεξάρτητοι Ουκρανοί ειδικοί που έχουν επισταμένως παρακολουθήσει την εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας από την Ουκρανία ήδη από το 2014, έχουμε γίνει μάρτυρες της σημαντικής προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία στο να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο τα τελευταία έξι χρόνια. Η Ουκρανία είναι ένας αξιόπιστος και ενθουσιώδης εταίρος, ο οποίος έχει επενδύσει σημαντικό θεσμικό και πολιτικό κεφάλαιο στην εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας, περιλαμβανομένων των κατωτέρω:

  • Ανάπτυξη της θεσμικής δομής για τον συντονισμό της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία Κυβερνητικού Γραφείου για την Ευρωπαϊκή και την Ευρωατλαντική Ένταξη της Ουκρανίας, καθώς και τον διορισμό Αναπληρωτών Υπουργών στα αρμόδια υπουργεία υπεύθυνων αποκλειστικά και συγκεκριμένα για την ευρωπαϊκή ένταξη.
  • Εγκαθίδρυση της κοινότητας ειδικών, νομικών και δημοσίων υπαλλήλων που καθοδηγούν τον εναρμονισμό της νομοθεσίας εντός του πλαισίου της εφαρμογής της Συμφωνίας Συνεργασίας.
  • Επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων στον εναρμονισμό της ουκρανικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία έχει εκκινήσει και προωθήσει μια διαδικασία νομικού εναρμονισμού σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια της Συμφωνίας Συνεργασίας. Αυτά τα κεφάλαια μοιάζουν με εκείνα της διαδικασίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κάνοντας την Ουκρανία να είναι πιο προχωρημένη συγκριτικά με πολλές πρώην υποψήφιες χώρες, όταν εκείνες βρίσκονταν στην αρχή της διαδικασίας.
  • Εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως οι Δημόσιες Προμήθειες, η Ενέργεια, οι Μεταμοσχεύσεις, η Εποπτεία της Αγοράς.

Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα: ο εναρμονισμός με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεί τεράστια πρόκληση για μια μετα-σοβιετική χώρα, ιδίως αν διεξάγεται χωρίς σαφή πολιτική στόχευση και χωρίς την εποπτεία της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Επομένως, η ένταξη της Ουκρανίας σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έστελνε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην ουκρανική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα προσέφερε στην Ουκρανία πρόσβαση την ευρωπαϊκή τεχνική βοήθεια, όπως και στα αντίστοιχα κεφάλαια προκειμένου να εκπληρώσει πολύπλοκες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ουκρανική κοινωνία συμμερίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες – άλλωστε οι Ουκρανοί θέτουν τη ζωή τους κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης αυτών ακριβώς των αξιών. Η Ουκρανία αντιστέκεται στη Ρωσία ακριβώς επειδή αποδίδει τεράστια αξία στη δημοκρατία και απορρίπτει σθεναρά την τυραννία και τη δικτατορία. Σύμφωνα με την Έρευνα για τις Παγκόσμιες Αξίες (World Values Survey) που διεξήχθη στην Ουκρανία το 2020, σχεδόν το 80% των Ουκρανών αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στο να ζουν σε μια δημοκρατική κοινωνία, ποσοστό ανεβασμένο σε σχέση με το 74,1 της έρευνας του 2011. Περίπου το 90% των Ουκρανών τάσσονται υπέρ της ένταξης της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο φορές η ουκρανική κοινωνία κατέβηκε στους δρόμους, προκειμένου να προστατέψει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της – πρώτη φορά κατά την Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004, και έπειτα στην Επανάσταση της Αξιοπρέπειας το 2013. Τώρα, αντιστέκεται με αποφασιστικότητα στην προσπάθεια της Ρωσίας να την καταστρέψει και ως έθνος και ως δημοκρατία.

Η ιστορία δείχνει ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ένα σχέδιο που βασίζεται στην ειρήνη – εγκαθιδρύθηκε το 1951 ακριβώς προκειμένου να εμποδίσει έναν καινούριο πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτό το ευγενικό ιδεώδες –η προώθηση της ειρήνης– κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική και δημόσια υποστήριξη για την ένταξη της Ουκρανίας ως κράτους-μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 66% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν ότι η Ουκρανία πρέπει να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο καλούμε τα μέλη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, της Γαλλικής Εθνικής Αντιπροσωπείας, της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Ιταλικού Κοινοβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Εθνικής Συνέλευσης της Ουγγαρίας, ως αντιπροσώπους του Λαού, να συνεχίζουν να συμμερίζονται αυτό το ιδεώδες, υποστηρίζοντας την αίτηση της Ουκρανίας να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, η οποία θα υποβληθεί στις 23-24 Ιουνίου 2022, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποτίθεται ότι θα ψηφίσει σχετικά με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας.

Αυτή είναι μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Είναι μια ευκαιρία για την Ουκρανία να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στην υπεράσπιση του συνόρου του δημοκρατικού κόσμου, όπου οι Ουκρανοί, θυσιάζοντας τις ζωές τους, έχουν αποδείξει την αξιοσύνη τους.

The Books' Journal

Το Books' Journal είναι μια απολύτως ανεξάρτητη επιθεώρηση με κείμενα παρεμβάσεων, αναλύσεις, κριτικές και ιστορίες, γραμμένα από τους κατά τεκμήριον ειδικούς. Πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς και επιστήμονες με αρμοδιότητα το θέμα με το οποίο καταπιάνονται.

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.