Σύνδεση συνδρομητών

Χρήστος Αποστόλου

Χρήστος Αποστόλου

BSc στην Γεωπονία.  Στόχος του είναι να αξιοποιήσει όλες τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τη βελτίωση της προσφοράς τροφίμων σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Θεσσαλία είναι μια από τις περιοχές της Ελλάδας που είναι ευάλωτη στις πλημμύρες για διάφορους λόγους, τόσο φυσικούς όσο και ανθρωπογενείς:

11 Σεπτεμβρίου 2023