Σύνδεση συνδρομητών

Γιάννης Δημητρακάκης

Γιάννης Δημητρακάκης

Επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική διατριβή του έχει ως αντικείμενο την προβληματική του υποκειμένου στο μυθιστορηματικό έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη (Aspects de la subjectivité dans l’œuvre romanesque de Nikos-Gabriel Pentzikis, 2001).

Δύο επιφυλλίδες και μία συνέντευξη του Κ. Θ. Δημαρά το 1931. Από το αφιέρωμα στον Δημαρά, τχ. 123. 

08 Δεκεμβρίου 2021