Σύνδεση συνδρομητών

Πέτρος Βασιλειάδης

Πέτρος Βασιλειάδης

Ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βιβλία του: Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία (1977), Σταυρός και Σωτηρία (1983), Χάρις-Κοινωνία-Διακονία (1985), Eucharist and Witness (1998), Μετανεωτερικότητα και Εκκλησία: Η Πρόκληση της Ορθοδοξίας (2002), Lex orandi: Λειτουργική θεολογία και λειτουργική αναγέννηση (2005), Ενότητα και μαρτυρία (2007).

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 23:29

Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο.Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2021, 256 σελ.

Αν με τον όρο μετανεωτερικότητα εννοούμε την επιστροφή στη θρησκεία, για όσους πιστεύουν στη δυναμική του Διαφωτισμού το νέο βιβλίο του καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη, που μεταφράστηκε από τα αγγλικά, αποπειράται να ανοίξει διάλογος και στη χώρα μας μεταξύ θρησκείας και νεωτερικότητας. Οι δεδηλωμένοι πολέμιοι ένθεν και ένθεν της μεθορίου της νεωτερικότητας, στο παρελθόν, φάνηκε ότι μάλλον δεν τον επιθυμούσαν. Σήμερα; (Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 130 του Books' Journal. Συνέντευξη με τον Πασχάλη Κιτρομηλίδη φιλοξενείται στο τχ. 134, που κυκλοφορεί)