Σύνδεση συνδρομητών

Yves Agid

Εμφάνιση άρθρων Books' Journal βάσει ετικέτας

Στα υπόγεια του εγκεφάλου

Γιώργος Ζώταλης

Yves Agid, Subconsciousness. Automatic Behavior and the Brain (Υποσυνείδηση. Αυτόματη συμπεριφορά και εγκέφαλος), Columbia University Press, 2021, 110 σελ.

Τι είναι η Υποσυνείδηση και ποιο ρόλο παίζουν τα Βασικά Γάγγλια. Και γιατί υπάρχουν επιλογές του σώματος που δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης. Τεύχος 135.

17 Δεκεμβρίου 2022