Σύνδεση συνδρομητών

H γυναίκα καίγεται*

Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 02:14
Félix Vallotton, Πορτραίτο γυναίκας με μαύρο καπέλο.
Félix Vallotton
Félix Vallotton, Πορτραίτο γυναίκας με μαύρο καπέλο.

Συστάσεις ΟΗΕ σε Ελλάδα για πολιτική υποεκπροσώπηση και στερεότυπα κατά γυναικών, κατάχρηση καισαρικών, αμβλώσεις ως μέσο αντισύλληψης, γυναίκες κρατούμενες, πρόσβαση γυναικών στη δικαιοσύνη, trafficking, ενδοοικογενειακή βία, σαρία, διακρίσεις κατά Ρομά και Μουσουλμάνων και επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες. [Το κείμενο είχε συνταχθεί το 2013, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτε από ό,τι περιγράφει, γι' αυτό και το δημοσιεύουμε σήμερα, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας]

Οι τρεις συνεργαζόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ), Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) και Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ) καλοδέχονται τις Καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) για την Ελλάδαπου δημοσιοποιήθηκαν την 1 Μαρτίου 2013 στη Γενεύη και αναδημοσιεύονται σε ελληνική μετάφραση στη συνέχεια. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάθε άτομο που θα διαβάσει τα σχόλια και τις συστάσεις σε σύγκριση με το υλικό που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή του ΟΗΕ (κρατικές εκθέσεις Ελλάδας και εκθέσεις ΜΚΟ) για άλλη μια φορά επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ βασίστηκε κυρίως στις πληροφορίες και στις συστάσεις που της παρείχαν οι ΜΚΟ ΕΟΔΜ, ΕΠΣΕ και ΣΟΚΑΔΡΕ, ακόμα και όπου αυτές διαφοροποιούνταν από τις πληροφορίες και τις ωραιοποιήσεις των ελληνικών κρατικών εκθέσεων και παρουσιάσεων.

ΕΟΔΜ, ΕΠΣΕ και ΣΟΚΑΔΡΕ καλούν σε συνεργασία όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα τις οργανώσεις γυναικών ώστε μαζί να ασκήσουν πίεση για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΗΕ με προτεραιότητα στα θέματα κατάχρησης καισαρικών, αμβλώσεων ως μέσο αντισύλληψης και γυναικών κρατουμένων για τα οποία η CEDAW ζήτησε ενημέρωση μέχρι το Μάρτιο 2015 (για αυτά και τα άλλα θέματα η προθεσμία υποβολής της επόμενης συνολικής έκθεσης στη CEDAW είναι ο Μάρτιος 2017).

Κείμενα στα οποία βασίστηκε η Επιτροπή για την επιθεώρηση της Ελλάδας ήταν (στα αγγλικά όπου δεν αναφέρεται αλλιώς):

Έκθεση Ελλάδας σε CEDAW

http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/54/CEDAW-C-GRC-7.pdf

Έκθεση Ελλάδας σε CEDAW (στα ελληνικά)

http://www.isotita.gr/index.php/publication/1288

Αρχική έκθεση ΕΟΔΜ/ΕΠΣΕ/ΣΟΚΑΔΡΕ σε CEDAW

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2012_files/submission_to_cedaw_june_2012.docκαι http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOs_PSWG_CEDAW_Greece.pdf

Έκθεση της International Disability Alliance

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDAGreece54.doc

Κατάλογος θεμάτων και ερωτήσεων CEDAW προς Ελλάδα

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/450/56/PDF/G1245056.pdf?OpenElement

Απαντήσεις Ελλάδας σε CEDAW

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.GRC.Q.7.Add.1.pdf   

Συμπληρωματική έκθεση ΕΟΔΜ/ΕΠΣΕ/ΣΟΚΑΔΡΕ σε CEDAW (στα αγγλικά)

http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/ngos/JointNGOsubmission_ForTheSession_Greece_CEDAW54.pdf και http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/submission_to_cedaw_january_2013.doc

Έκθεση Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/GLWR_NCGW_GRC_Greece54_ForTheSession.pdf

Παρουσίαση ΕΟΔΜ/ΕΠΣΕ/ΣΟΚΑΔΡΕ σε CEDAW

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/statement_to_cedaw_february_2013.doc

Εισαγωγική παρουσίαση Ελλάδας σeCEDAW

http://www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/statements/StatementGreece_54thCEDAW.pdf

Έκκληση 32 ελληνικών ΜΚΟ σε CEDAW

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/appeal_to_cedaw_february_2013_third_version.doc

Έκκληση 32 ελληνικών ΜΚΟ σε CEDAW(στα ελληνικά)

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/appeal_to_cedaw_february_2013_third_version_greek.doc

Δελτία τύπου για τις συνεδριάσεις της CEDAW με θέμα την Ελλάδα (σε ελληνική μετάφραση):

Διάλογος με ΜΚΟ στις 18 Φεβρουαρίου 2013:

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/cedaw_press_release_18-2-2013_greek.doc

Διάλογος με την ελληνική αντιπροσωπεία στις 19 Φεβρουαρίου 2013:

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2013_files/cedaw_press_release_19-2-2013_greek.doc

Σχετικό άρθρο του Παναγιώτη Δημητρά για τις δύο συνεδριάσεις της CEDAW (στα ελληνικά):

Ένας άνδρας στον ΟΗΕ για τις γυναίκες της Ελλάδας

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=22292

 


Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1 Μαρτίου 2013

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Καταληκτικές παρατηρήσεις για την έβδομη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό της

(11η Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2013)

(μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.GRC.CO.7.docαπό τις Ειρήνη Πετροπούλου και Μάγια Φουριώτη και επιμέλεια από τον Παναγιώτη Δημητρά)

1. Η Επιτροπή εξέτασε την έβδομη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (CEDAW/C/GRC/7) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 1111 και 1112 της 19ης Φεβρουαρίου 2013 (βλ. CEDAW/C/SR.1111 και 1112). Ο κατάλογος θεμάτων και ερωτήσεων της Επιτροπής περιλαμβάνονται στην CEDAW/C/GRC/Q/7 και οι απαντήσεις της Κυβέρνησης της Ελλάδας περιλαμβάνονται στην CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1.

Α. Εισαγωγή

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την υποβολή της έβδομης περιοδικής έκθεσης του Κράτους. Εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για την απουσία επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων ανά φύλο, καθώς και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των γυναικών σε μια σειρά από τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, για τη σύνταξή της χωρίς συμμετοχική διαδικασία και για το γεγονός πως ούτε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ούτε η Βουλή είχε την παραμικρή εμπλοκή στην όλη διαδικασία. Η Επιτροπή εκφράζει την εκτίμησή της προς το συμβαλλόμενο Κράτος για τις γραπτές απαντήσεις στον κατάλογο θεμάτων και ερωτήσεων που τέθηκαν από την προ-συνοδική ομάδα εργασίας της, την προφορική παρουσίαση και τις περαιτέρω διευκρινίσεις σε ερωτήματα τα οποία έθεσε προφορικά η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή επικροτεί την υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση του κράτους με επικεφαλής την κ. Ζέττα Μακρή, Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, και στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, με εξειδίκευση στους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Η Επιτροπή εκτιμά τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της αντιπροσωπείας και των μελών της Επιτροπής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις ήταν ασαφείς και ότι δεν δόθηκε απάντηση σε κάποιες ερωτήσεις.

Β. Θετικές πλευρές

4. Η Επιτροπή χαιρετίζει την υιοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (2009 - 2013) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (2010 - 2013).

5. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επικύρωση από το συμβαλλόμενο Κράτος των εξής:

α. της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες το 2012,

β. του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2012,

γ. της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος το 2010,

δ. του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, Ιδίως Γυναικών και Παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος το 2010.

Γ. Παράγοντες και δυσκολίες που εμπόδισαν την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης

6. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τα μέτρα που λαμβάνονται από το Κράτος για την αντιμετώπισή της στο πλαίσιο των πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχουν αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες και αξιολογήσεις για τον έλεγχο των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο θέμα του φύλου. Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι οι ανησυχίες που εκφράζονται στη συνέχεια λαμβάνουν υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζει, ωστόσο, στο συμβαλλόμενο Κράτος ότι, ακόμη και σε περιόδους δημοσιονομικής δυσπραγίας και οικονομικής κρίσης, οφείλει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διατηρηθούν και επεκτείνονται οι κοινωνικές επενδύσεις και η κοινωνική προστασία και να χρησιμοποιεί ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα σε γυναίκες σε ευάλωτες καταστάσεις. Η Επιτροπή συνιστά ότι, προκειμένου να εφαρμόσει το συμβαλλόμενο Κράτος μια αποτελεσματική στρατηγική για τα δύο φύλα που θα εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης στην παρούσα κατάσταση, οφείλει να επιδιώξει την στοχευμένη βοήθεια και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ.

Δ. Κύριοι τομείς ανησυχίας και συστάσεις

Βουλή

7. Η Επιτροπή επαναβεβαιώνει μεν ότι η Κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη και είναι υπόλογη για την πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου Κράτους που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά τονίζει ότι η Σύμβαση είναι δεσμευτική για όλους τους τομείς της Κυβέρνησης, και καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του και ανάλογα με την περίπτωση, να λάβει τα σχετικά αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των παρουσών συμπερασματικών παρατηρήσεων και την επόμενη υποβολή έκθεσης στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Αναγνωρισιμότητα της Σύμβασης, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου και των Γενικών Συστάσεων της Επιτροπής

8. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την γενική έλλειψη επίγνωσης για τη Σύμβαση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής προς το συμβαλλόμενο Κράτος. Ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι ίδιες οι γυναίκες, ειδικά εκείνες που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Σύμβαση, και δεν έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες που θα τις βοηθούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

9. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την επαρκή διάδοση της Σύμβασης και των Γενικών Συστάσεων και απόψεων της Επιτροπής σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης, των Υπουργείων, των Βουλευτών, του δικαστικού σώματος, των οργάνων επιβολής του νόμου και των ηγετών της κοινότητας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί επίγνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και να δημιουργηθεί στη χώρα μια σταθερή υποστηρικτική νομική κουλτούρα για τις μη-διακρίσεις και την ισότητα των γυναικών και

(β) λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των γυναικών ως προς τα δικαιώματά τους και τα μέσα εφαρμογής τους, ιδίως στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη Σύμβαση στις γυναίκες μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Θεσμικό πλαίσιο και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

10. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το συμβαλλόμενο Κράτος κατάφερε να διατηρήσει διάφορα προγράμματα, κυρίως συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή παρατήρησε τη δημιουργία του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων στη Δημόσια Ζωή και του προϋπολογισμού που διατέθηκε (2,7 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και των προσδοκιών που τρέφει όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των νόμων, των προγραμμάτων και των πολιτικών. Η Επιτροπή σημειώνει μεν ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει μια ευρεία εντολή ως ανεξάρτητη αρχή, εκφράζει δε την ανησυχία της για το γεγονός πως έχουν μειωθεί σημαντικά οι πόροι και αυτό σε μια περίοδο όπου μπορεί να υπάρχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ άλλοτε ο ρόλος του Συνηγόρου να είναι ακόμα πιο ενεργός. Η Επιτροπή ανησυχεί για το ότι δεν δίνεται επαρκής προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, σε σύγκριση με τις πολιτικές για την οικογένεια, και ότι οι πολιτικές αυτές μπορεί να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Σημειώνει μεν την θεσμοθέτηση του νόμου 4055/2012 που προβλέπει την κατάργηση ορισμένων παραβόλων για τα θύματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, αλλά η Επιτροπή εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι γενικά οι γυναίκες δεν επωφελούνται μιας επαρκούς και δίκαιης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, λόγω του παραβόλου που είναι αναγκασμένες να πληρώνουν στην αστυνομία και των δικαστικών εξόδων και λόγω της άγνοιας πάνω στα δικαιώματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διεκδικήσουν, της γενικής έλλειψης επίγνωσης για τη Σύμβαση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο και των Γενικών Συστάσεων και της νομολογίας της Επιτροπής, από το δικαστικό σώμα και τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου μεταξύ άλλων εμποδίων.

11. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:

α) προβεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διατηρήσει και να αναπτύξει προγράμματα και πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και να χρησιμοποιήσει τις μελέτες που θα δημοσιοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2014 για να επαναπροσανατολίσει, ανάλογα με τις ανάγκες, τις πολιτικές ισότητας των φύλων, εν όψει των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας ώστε οι γυναίκες να απολαμβάνουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα τους τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση,

β) διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός-Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων στη Δημόσια Ζωή θα λαμβάνει όλους τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να ολοκληρώσει την αποστολή του και να αποφευχθεί η επικάλυψη των δράσεων του με αυτές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,

γ) αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, να διατηρήσει και, στο μέτρο του δυνατού, να αυξήσει τον προϋπολογισμό της εν λόγω αρχής έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί τις υποθέσεις που παραπέμπονται σε αυτή, κατά τρόπο έγκαιρο και

δ) βελτιώσει την ενημέρωση και την επίγνωση για τη Σύμβαση, και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν αποτελεσματική, αμερόληπτη πρόσβαση στην υποστήριξη από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, με τη μορφή της δωρεάν νομικής και ικανής βοήθειας, και να προχωρήσει στην κατάρτιση των δικαστών, δικηγόρων, εισαγγελέων, αστυνομικών και άλλων υπαλλήλων επιβολής του νόμου σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της, τη νομολογία και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής.

Εθνικός μηχανισμός για την πρόοδο των γυναικών

12. Η Επιτροπή σημειώνει μεν το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της προώθησης των γυναικών και της ισότητας των φύλων και την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων για το 2010 - 2013, εκφράζει δε την ανησυχία της πως οι περικοπές του προϋπολογισμού και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της διοίκησης και της κυβέρνησης μπορεί να περιορίσει την ανεξάρτητη υπόστασή της και να μειώσει και άλλο τον προϋπολογισμό της και την ικανότητά της να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων αναπτύσσονται με ορθό τρόπο και εφαρμόζονται πλήρως μέσω του έργου όλων των Υπουργείων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή εκφράζει, επίσης, την ανησυχία της για το ότι η Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών παραμένει ανενεργή από το 2008.

13. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) διατηρήσει και να ενισχύσει το ανεξάρτητο καθεστώς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και να της παρέχει επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να συντονίσει και για να εργαστεί αποτελεσματικά για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και να επανενεργοποιήσει την Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών,

(β) παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών για τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται στον εθνικό μηχανισμό για την πρόοδο των γυναικών και

(γ) ενισχύσει την επίδραση των μηχανισμών αξιολόγησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές ισότητας των φύλων ελέγχονται και αξιολογούνται σωστά και γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

14. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ότι δεν ήταν παρούσες κατά τη διάρκεια της εξέτασης της έκθεσης του Κράτους οι γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν και επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην προώθηση των γυναικών.

15. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να συνεργαστεί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να υποστηρίξει τη συμμετοχή τους, ιδιαίτερα των γυναικείων σωματείων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων με στόχο την προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, καθώς και στη διαδικασία της υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή.

Προσωρινά ειδικά μέτρα

16. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάργηση ορισμένων προσωρινών ειδικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν (το 10% της ποσόστωσης για την εισαγωγή των γυναικών στις Σχολές και Ακαδημίες του Πυροσβεστικού Σώματος και του 15% της ποσόστωσης για την απασχόληση των γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία) και για την απουσία νέων ειδικών μέτρων ως μέρος μιας απαραίτητης στρατηγικής για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

17. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να υιοθετήσει προσωρινά ειδικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) της Σύμβασης, όπως ερμηνεύονται στη Γενική Σύσταση αριθ. 25 της Επιτροπής, σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, και όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Στερεότυπα και επιβλαβείς πρακτικές

18. Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις πατριαρχικές απόψεις και τα βαθειά ριζωμένα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής και για τις περιορισμένες προσπάθειες του συμβαλλόμενου Κράτους για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι οι εν λόγω συνήθειες και πρακτικές διαιωνίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και ότι αντικατοπτρίζονται στη μειονεκτική και άνιση θέση των γυναικών σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της δημόσιας ζωής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών. Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι, μέχρι τώρα, το συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει φροντίσει για τη λήψη μόνιμων μέτρων ώστε να αλλάξουν ή να εξαλειφτούν τα στερεότυπα και οι αρνητικές παραδοσιακές αξίες και πρακτικές.

19. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) υιοθετήσει άμεσα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλλαγή ή την εξάλειψη πατριαρχικών απόψεων και στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν προσπάθειες, σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, εκπαίδευσης και δημιουργίας επίγνωσης για τα στερεότυπα που ισχύουν μεταξύ ανδρών και γυναικών,

(β) διευρύνει προγράμματα για τη δημόσια εκπαίδευση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των στερεοτύπων, ιδίως στις αγροτικές και απομονωμένες περιοχές του αρχιπελάγους,

(γ) προχωρήσει στην εφαρμογή καινοτόμων μέτρων που στοχεύουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ενίσχυση της κατανόησης της έννοιας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να ενισχυθεί μια θετική και μη στερεοτυπική εικόνα των γυναικών και των ανδρών και

(δ) προχωρήσει στον έλεγχο και την αναθεώρηση όλων των μέτρων που ελήφθησαν για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης στρατηγικής, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και να λάβει τη κατάλληλη περαιτέρω δράση.

Βία κατά των γυναικών

20. Η Επιτροπή σημειώνει την υιοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών για το 2009 - 2013 και την κατάργηση της χρήσης διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Είναι, ωστόσο, ανήσυχη για την συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, στο συμβαλλόμενο Κράτος, η οποία δεν καταγγέλλεται σε όλη την έκτασή της λόγω της κυριαρχίας των διακρίσεων που ισχύουν στα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία της για την έλλειψη ενημέρωσης, μελετών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη φύση, τις μορφές, την έκταση και τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών.

21. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και να υιοθετήσει ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, σύμφωνα με τη Γενική Σύσταση με Αριθμό 19 (1992), συμπεριλαμβανομένων:

(α) της διασφάλισης της αυστηρής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και της εξασφάλισης ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας θα έχουν άμεση πρόσβαση στα μέσα έννομης αποκατάστασης και προστασίας και για την περαιτέρω διασφάλιση ότι οι δράστες θα διώκονται και θα τιμωρούνται,

(β) της ευαισθητοποίησης του κοινού, μέσω των μέσων επικοινωνίας και της εκπαίδευσης σε προγράμματα της παροχής υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομία, εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, δημοσιογράφους και εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι ευαισθητοποιημένοι σε όλες τις μορφές της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και ότι θα μπορούν να προσφέρουν επαρκή υποστήριξη σύμφωνα με το φύλο των θυμάτων,

(γ) της ενθάρρυνσης των γυναικών να καταγγέλλουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας μέσω της από-στιγματοποίησης των θυμάτων και της δημιουργίας επίγνωσης για την ποινική φύση των εν λόγω πράξεων,

(δ) της παροχής επαρκούς βοήθειας και προστασίας σε γυναίκες θύματα βίας με τη δημιουργία καταφυγίων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας με μη-κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν καταφύγιο και αποκατάσταση στα θύματα και


(ε) της συλλογής στατιστικών δεδομένων σχετικά με όλες τις μορφές της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, με ανάλυση κατά φύλο, ηλικία, εθνοτική/μειονοτική ταυτότητα και σχέση μεταξύ θύματος και δράστη, καθώς και με την εκπόνηση μελετών ή/και ερευνών για την έκταση της βίας κατά των γυναικών και τις βαθύτερες αιτίες της.

Εμπορία γυναικών και εκμετάλλευση της πορνείας

22. Η Επιτροπή σημειώνει μεν την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για το 2010 - 2012, ωστόσο εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου αυτού και για το αν βρίσκεται ακόμα σε εφαρμογή πέραν του 2012. Η Επιτροπή εκφράζει, παράλληλα, την ανησυχία της για το στιγματισμό των πορνών που πάσχουν από HIV/AIDS μέσα από δημόσιες εκστρατείες ενοχοποίησης όπου κατονομάζονται συγκεκριμένα άτομα. Η Επιτροπή είναι ανήσυχη και για την έλλειψη στατιστικών στοιχείων, ανά φύλο και γεωγραφική θέση, σχετικά με την έκταση της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας στο συμβαλλόμενο Κράτος. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τις περιορισμένες προσπάθειες που καταβάλλονται από το συμβαλλόμενο Κράτος για την πρόληψη της εκμετάλλευσης της πορνείας και την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της, καθώς και την έλλειψη προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης της πορνείας.

23. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να εφαρμόσει πλήρως το άρθρο 6 της Σύμβασης και να:

(α) διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

(β) διεξάγει μελέτες και έρευνες περιλαμβανόμενες και της επικράτησης της πορνείας, να ζητήσει διεθνή βοήθεια όπως απαιτείται και να περιλάβει στην επόμενη έκθεση επικαιροποιημένες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επικράτηση της εκμετάλλευσης της πορνείας και της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών,

(γ) εντείνει τις προσπάθειες με στόχο τη διεθνή, περιφερειακή και διμερή συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, διακίνησης και προορισμού για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με την εναρμόνιση των νομικών διαδικασιών για τη δίωξη των διακινητών και

(δ) προχωρήσει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της εμπορίας ανθρώπων και της πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, προκειμένου να περιοριστεί η ευάλωτη θέση των κοριτσιών και των γυναικών έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει την επανένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των θυμάτων παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στέγη και βοήθεια.

Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή

24. Η Επιτροπή ναι μεν έχει σημειώσει ότι, κατά τη διάρκεια των Εθνικών Εκλογών τον Ιούνιο 2012, όλα τα πολιτικά κόμματα εφάρμοσαν το ένα τρίτο της ποσόστωσης για τις γυναίκες υποψήφιες, καθώς και ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στη Βουλή έφτασε το 21%, όπως και το διορισμό ενός αριθμού των γυναικών ως Πρέσβειρες, εν τούτοις ανησυχεί για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής, ιδιαίτερα στα περιφερειακά και δημοτικά νομοθετικά σώματα. Η Επιτροπή εκφράζει, επίσης, την ανησυχία της για το γεγονός ότι το σύστημα των ποσοστώσεων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στο συμβαλλόμενο Κράτος, συμπεριλαμβανομένης και της γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προσωρινά ειδικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ανησυχεί για τη συστηματική δημιουργία εμποδίων τα οποία αναστέλλουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, όπως οι αρνητικές πολιτιστικές τάσεις, ο ανεπαρκής αριθμός δυνητικών υποψηφίων και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.

25. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) εξετάσει τη χρήση των προσωρινών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της Σύμβασης και τις Γενικές Συστάσεις Αρ. 23 (1997) και Αρ. 25 (2004) της Επιτροπής, να μελετήσει τα διεθνή παραδείγματα των συστημάτων ποσοστώσεων, να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες και να θεσπίσει επαρκείς ποσοστώσεις με σκοπό την επιτάχυνση της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής, ειδικά σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στη Βουλή και στην τοπική αυτοδιοίκηση

(β) εφαρμόσει συστηματικά την ποσόστωση 30% στα διοικητικά συμβούλια της δημόσιας διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθηση και της αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων των τοπικών κοινοτήτων και

(γ) παράσχει κατάρτιση για την ισότητα των φύλων σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, καθηγητές, τοπικούς αξιωματούχους και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά άνδρες, να ενισχύσει την κατανόηση ότι η πλήρης, ίση, ελεύθερη και δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών σε ίση βάση με τους άνδρες στην πολιτική και δημόσια ζωή είναι μια απαίτηση προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης.

Εκπαίδευση

26. Η Επιτροπή σημειώνει τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση. Ωστόσο, ανησυχεί σε ότι αφορά το πολύ χαμηλό επίπεδο φοίτησης στο σχολείο και τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των κοριτσιών Ρομά και μεταναστριών και εκείνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και την έλλειψη δεδομένων που αναλύονται κατά φύλο, περιοχή και μειονότητα, για την εγγραφή στην προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την επικράτηση της παραδοσιακής σταδιοδρομίας μεταξύ των κοριτσιών και το χαμηλό επίπεδο της συμμετοχής τους στον τεχνικό-επαγγελματικό τομέα.

27. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) λάβει άμεσα μέτρα για την εφαρμογή μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές, καθώς και για τα κορίτσια όλων των μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέσω προσωρινών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της Σύμβασης και τη Γενική Σύσταση Αρ 25 (2004)της Επιτροπής

 

(β) αντιμετωπίσει κάθε φραγμό στην εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών, όπως στερεότυπες πολιτιστικές συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος τους, και

(γ) εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας στα κορίτσια για τη σταδιοδρομία τους που να τα προσανατολίζει σε μη παραδοσιακή σταδιοδρομία, ιδιαίτερα στους τεχνικό-επαγγελματικούς τομείς.

Απασχόληση

28. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι τα πρόσφατα υψηλά ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες, πάνω από 31% σε σύγκριση με 24% για τους άνδρες, καθώς και το μεγάλο κρυφό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, δείχνουν ότι οι γυναίκες περιθωριοποιούνται εξαιρετικά στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να ανησυχεί για το συνεχιζόμενο κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό των επαγγελμάτων και των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες του Νόμου 4024 της 27ης Οκτωβρίου 2011, ο οποίος εισήγαγε ένα νέο καθεστώς στις δημόσιες υπηρεσίες, μια νέα ταξινόμηση επαγγελμάτων και μια νέα εναρμονισμένη μισθολογική κλίμακα με αποτέλεσμα περικοπές μισθών έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή εκφράζει ακόμα περισσότερη ανησυχία ότι η περικοπή των συντάξεων έχει επηρεάσει αρνητικά τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις που αφορούν κάποιες άλλες ομάδες γυναικών. Η Επιτροπή έχει επίσης την ανησυχία του ότι οι Νόμοι 3896/2010 και 3996/2011 κατά των άδικων απολύσεων και την παράταση της περιόδου κατά την οποία οι εργαζόμενες μητέρες δεν μπορούν να απολυθούν μετά την επιστροφή τους από την άδεια μητρότητας σε 18 μήνες, έχει ως αποτέλεσμα να τους προσφέρεται μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, σε πολλές περιπτώσεις με μειωμένες αποδοχές. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η διάλυση του κοινωνικού ταμείου (Ο.Ε.Ε.) και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ως κοινωνικές οργανώσεις διάλογου, είχε αρνητικές επιπτώσεις για τις υπηρεσίες στέγασης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις σημαντικές διακοπές στη λειτουργίας και συντήρηση των παιδικών σταθμών και των υποδομών για τη φροντίδα των παιδιών. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την έλλειψη στατιστικών στοιχείων ανά φύλο για τις καταγγελίες που αφορούν τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, καθώς και για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης μεταξύ των γυναικών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και των κοινοτήτων Ρομά.


29. Η Επιτροπή προτρέπει το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) ενισχύσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, την εξάλειψη του επαγγελματικού διαχωρισμού, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, και να λάβει μέτρα για να περιορίσει και να κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και, βεβαιωθεί ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των γυναικών δεν είναι κάτω από το όριο της φτώχειας

(β) εξετάσει προσεκτικά και να αναλύσει τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας σχετικά με τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας, και να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, με τη θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη των στερεοτύπων και των παραδοσιακών αντιλήψεων που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών

(γ) επαναφέρει τους θεσμούς του κοινωνικού διαλόγου που προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες και

(δ) προβεί στη συλλογή δεδομένων ανά φύλο, γεωγραφική θέση και μειονότητα, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στον τομέα της απασχόλησης για την παρακολούθηση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών.

Υγεία

30. Η Επιτροπή σημειώνει την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία 2008-2012, ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία ότι το συμβαλλόμενο Κράτος έχει πολύ υψηλό ποσοστό αμβλώσεων και πολύ χαμηλή χρήση υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικών μεθόδων αντισύλληψης, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες καταφεύγουν στην άμβλωση ως μέθοδο οικογενειακού προγραμματισμού. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται σε δημόσια (40%) και ιδιωτικά (έως 65%) νοσοκομεία χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, με τα ελληνικά ποσοστά να είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από το ποσοστό 15% που θεωρείται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι καλύπτει ιατρικές ανάγκες. Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV-AIDS και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα 2008-2012, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι από το 2010 η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων HIV/AIDS είναι πάνω από 57%, και ότι υπήρξε μια έντονη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν από τον ιό HIV-AIDS μεταξύ 2007 -2009, ενώ τα αριθμητικά στοιχεία είναι άγνωστα μετά από αυτή την περίοδο. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι η εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, ανησυχεί ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό του τομέα της υγείας θα επηρεάσουν κυρίως την υγεία των γυναικών και των κοριτσιών.

31. Η Επιτροπή προτρέπει το συμβαλλόμενο Κράτος να:

α) βελτιώσει και αυξήσει την πρόσβαση, καθώς και τη χρήση, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών μεθόδων αντισύλληψης, ακόμα και επιδοτώντας τες, προκειμένου να μειωθεί αισθητά η πρακτική της άμβλωσης ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού

β) μειώσει το ποσοστό των καισαρικών τομών που γίνονται χωρίς ιατρική ανάγκη εκπαιδεύοντας ή μετεκπαιδεύοντας το ιατρικό προσωπικό για φυσιολογικό τοκετό και να εισαγάγει αυστηρούς έλεγχους των ιατρικών ενδείξεων για καισαρική τομή, προκειμένου να επιτευχθούν τα ποσοστά που αναγνωρίζει ο ΠΟΥ

γ) βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων γυναικών σε αυτές

δ) προάγει την εκπαίδευση και τα δικαιώματα σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, που στοχεύουν κυρίως σε κορίτσια και αγόρια της εφηβικής ηλικίας, με σκοπό την ενθάρρυνση υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς, την πρόληψη της πρόωρης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV-AIDS, και

ε) αυξήσει το ποσοστό του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Μειονεκτούσες ομάδες γυναικών

32. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ευάλωτη θέση των γυναικών που ανήκουν στη μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης, των γυναικών Ρομά, των μεταναστριών, των γυναικών της υπαίθρου, καθώς και σχετικά με τα εμπόδια που τις αποτρέπουν από το να απολαμβάνουν βασικά δικαιώματα, όπως πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές παροχές, εκπαίδευση και συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή. Η Επιτροπή επίσης ανησυχεί για την κατάσταση της έλλειψης λεπτομερών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων ανά φύλο, γεωγραφική θέση και μειονότητα για τις μειονεκτούσες ομάδες των γυναικών.

33. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μειονεκτουσών ομάδων των γυναικών, εξαλείφοντας έτσι την ευάλωτη κατάστασή τους απέναντι στην εκμετάλλευση, καθώς και να βελτιώσει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές παροχές, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους

(β) δημιουργήσει μηχανισμούς για την τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεων των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών στις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών και

 

(γ) παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία, ανά φύλο, γεωγραφική θέση και μειονότητα, για τις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, ιδίως για τις γυναίκες που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τις γυναίκες Ρομά, τις μετανάστριες και τις γυναίκες της υπαίθρου.

Γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και μετανάστριες

34. Ενώ σημειώνει την δημιουργία μιας νέας Υπηρεσίας Ασύλου ανεξάρτητης από την αστυνομία και τη δημιουργία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής αρμόδιας για τις διαδικασίες ελέγχου, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη φυλακή, ιδίως όσον αφορά το σοβαρό συνωστισμό στα κελιά, και το μη διαχωρισμό των κρατουμένων σε προφυλακιστέους και καταδικασθέντες, καθώς και το μη διαχωρισμό των διοικητικών κρατουμένων από τους ποινικούς κρατούμενους, την κράτηση των παράτυπων μεταναστών και των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και την περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών σε επαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, δωρεάν νομική βοήθεια, καθώς και την έλλειψη αποτελεσματικής δικαστικής εξέτασης και παρατεταμένη αυθαίρετη κράτηση.

 

35. Η Επιτροπή προτρέπει το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) λάβει μέτρα για τη μείωση του αριθμού των γυναικών που βρίσκονται υπό κράτηση, μεταξύ άλλων και μέσω στοχοθετημένων προγραμμάτων πρόληψης με στόχο την αντιμετώπιση των αιτίων της εγκληματικότητας των γυναικών

(β) αντιμετωπίσει την κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών που βρίσκονται υπό κράτηση με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων με βάση τη διάσταση φύλου που να στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης τους, και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης και επανεγκατάστασης για γυναίκες και κορίτσια, και

(γ) βελτιώσει τις συνθήκες των εγκαταστάσεων κράτησης των γυναικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να λύσει τα προβλήματα του υπερπληθυσμού των φυλακών, να εγγυάται ξεχωριστούς κοιτώνες για τις διάφορες κατηγορίες των κρατουμένων και να διασφαλίσει την παροχή επαρκών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταχείριση των Φυλακισμένων Γυναικών και των Μη Στερητικά της Ελευθερίας Μέτρων για τις Γυναίκες Παραβάτες (οι Κανόνες Μπανγκόκ).

Γάμος και οικογενειακές σχέσεις

36. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των γυναικών που ζουν στο συμβαλλόμενο Κράτος στον τομέα του γάμου και της κληρονομιάς. Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για την ασυνεπή εφαρμογή του δικαίου του Κράτους σε όλες τις κοινότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τη μη εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας του συμβαλλόμενου Κράτους στη Μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης, σχετικά με το γάμο και την κληρονομιά, καθώς και για την επιμονή της πολυγαμίας και του πρώιμου γάμου στις κοινότητες Ρομά και στις Μουσουλμανικές κοινότητες. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την έλλειψη νομικών διατάξεων που διέπουν το υφιστάμενο καθεστώς defacto συμβίωσης, το οποίο μπορεί να στερεί από τις γυναίκες προστασία και αποκατάσταση σε περίπτωση χωρισμού όταν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία σε θέματα ιδιοκτησίας μεταξύ των συντρόφων.

37. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) εναρμονίσει πλήρως την εφαρμογή του δικαίου της Σαρία σε τοπικό επίπεδο και του γενικού δικαίου του συμβαλλόμενου Κράτους με τις διατάξεις της Σύμβασης για μη διακριτική μεταχείριση, ιδίως όσον αφορά το γάμο και την κληρονομιά

(β) ενισχύσει τις προσπάθειες του να απαγορεύσει την πολυγαμία και τους αναγκαστικούς ή πρώιμους γάμους, σύμφωνα με τη Γενική Σύσταση της Επιτροπής Αρ 21 (1994) σχετικά με την ισότητα στο γάμο και στις οικογενειακές σχέσεις, μέσω της αύξησης της επίγνωσης για τις αρνητικές συνέπειες αυτών των πρακτικών συμπεριλαμβανόμενων και αυτών στην υγεία των κοριτσιών και στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, καθώς και να προβεί στην αποτελεσματική διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία των δραστών των καταναγκαστικών ή πρώιμων γάμων

(γ) εκπαιδεύσει τους νομικούς, συμπεριλαμβανόμενης και της δικαστικής εξουσίας, καθώς και τους ηγέτες των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων σχετικά με τη Σύμβαση και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής και να τους ενθαρρύνει να αναφέρονται στη Σύμβαση και τους κανόνες και τα πρότυπα που περιέχονται σε αυτή, και

(δ) εξετάσει την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου με σκοπό την επέκταση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων στα ζευγάρια που ζουν σε καθεστώς defacto συμβίωσης, και την εισαγωγή διατάξεων που ρυθμίζουν την κατανομή της περιουσίας για να εξασφαλιστεί το ίσο μερίδιο των γυναικών σε όλα την περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της σχέσης.

Συλλογή δεδομένων

38. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη γενική έλλειψη διαθέσιμων πρόσφατων στοιχείων που παρέχονται από το συμβαλλόμενο Κράτος. Σημειώνει ότι επικαιροποιημένα αναλυτικά στοιχεία κατά φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, γεωγραφική θέση και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο είναι απαραίτητα για την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης των γυναικών, για να καθοριστεί αν υφίστανται διακρίσεις, για μια τεκμηριωμένη και στοχοθετημένη χάραξη πολιτικής, καθώς και για τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί προς την υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των γυναικών σε σχέση με όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση.

39. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να ενισχύσει τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση περιεκτικών στοιχείων κατά φύλο, ηλικία, φυλή, εθότητα, γεωγραφική θέση και κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και τη χρήση μετρήσιμων δεικτών για την εκτίμηση των τάσεων στην κατάσταση των γυναικών και της προόδου προς την υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των γυναικών σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή του συμβαλλόμενου Κράτους στη Γενική Σύσταση της Επιτροπής Αρ. 9 (1989) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την κατάσταση των γυναικών και ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος στην ανάπτυξη δεικτών με βάση τη διάσταση φύλου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και, όταν είναι απαραίτητο, αναθεώρηση των πολιτικών για τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης

40. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της έλλειψης κάθε ευαίσθητης από άποψη φύλου προσέγγισης στην τρέχουσα πολιτική κρίση στο εσωτερικό του συμβαλλόμενου Κράτους, η Επιτροπή συνιστά ότι όλοι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου που θα αξιολογήσει πλήρως τις επιπτώσεις στις γυναίκες από τα πολλά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ισότητα των φύλων πρέπει να αναπτυχθεί ως απάντηση στην κρίση και διασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και ο σκοπός και το πνεύμα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει ότι «σε όλες τις δραστηριότητές της η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως από το συμβαλλόμενο Κράτος.

Διακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρμα Δράσης

41. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος, να χρησιμοποιήσει τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης.

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

42. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, σε όλες τις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Διάδοση και Εφαρμογή

43. Η Επιτροπή υπενθυμίζει την υποχρέωση του Συμβαλλόμενου Κράτους να εφαρμόζει συστηματικά και συνεχώς τις διατάξεις της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). Παροτρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή των τωρινών Καταληκτικών Παρατηρήσεων και συστάσεων από τώρα μέχρι την υποβολή της επόμενης περιοδικής έκθεσης. Η Επιτροπή ζητεί, συνεπώς, την έγκαιρη διάδοση των συγκεκριμένων καταληκτικών παρατηρήσεων, στην(ις) επίσημη(ες) γλώσσα(ες) του συμβαλλόμενου Κράτους, στα αρμόδια κρατικά θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), ιδίως στην Κυβέρνηση, τα υπουργεία, το Κοινοβούλιο και το δικαστικό σώμα, για να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή τους. Ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως ενώσεις εργοδοτών, συνδικάτα, οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και γυναικείες οργανώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας, κλπ. Συνιστά, επίσης, οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της να διαδοθούν σε κατάλληλη μορφή στο επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να συνεχίσει να διαδίδει την Σύμβαση CEDAW, το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο καθώς και τη νομολογία και τις Γενικές Συστάσεις της Επιτροπής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επικύρωση άλλων συνθηκών

44. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η προσήλωση του συμβαλλόμενου Κράτους στις εννέα μεγάλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα[1] θα ενισχύσει την δυνατότητα των γυναικών να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η Επιτροπή ενθαρρύνει ως εκ τούτου το συμβαλλόμενο Κράτος να εξετάσει την κύρωση των συνθηκών με τις οποίες δεν έχει ακόμη συμβληθεί, δηλαδή τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από τις Καταναγκαστικές Εξαφανίσεις.

Παρακολούθηση των καταληκτικών παρατηρήσεων

45. Η Επιτροπή ζητά από το συμβαλλόμενο Κράτος να παράσχει, εντός δύο ετών, γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στις παραπάνω παραγράφους 31 και 35.

Προετοιμασία της επόμενης έκθεσης

46. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να υποβάλει την όγδοη περιοδική έκθεσή του το Μάρτιο 2017.

47. Η Επιτροπή παρακαλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να ακολουθήσει τις «Εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για ένα κοινό βασικό έγγραφο και για ειδικά έγγραφα για κάθε συνθήκη».

 

*Σημείωση της σύνταξης: Ο τίτλος του κειμένου παραπέμπει στην ταινία του Ρ. Βαν Άκερεν, Die Flamdierte Frau (ελλ. τίτλος: Η γυναίκα καίγεται), που γυρίστηκε το 1983.

 

[1] Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από τις Καταναγκαστικές Εξαφανίσεις, και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.