Σύνδεση συνδρομητών

Για έναν ισχυρό φορέα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας

Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015 17:25
Για έναν ισχυρό φορέα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας

Οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία συνέπραξαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ στη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και επεξεργάστηκαν το κείμενο που ακολουθεί για το περιεχόμενο της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας. Η επεξεργασία έγινε από σχετική ομάδα εργασίας με επικεφαλής τους Π. Κ. Ιωακειμίδη, Ν. Διακουλάκη και Γ. Τούντα.

 

Α. Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

1. Η ανασυγκρότηση σε ενιαία έκφραση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα είναι επιτακτική για πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους. Για λόγους πολιτικής ομαλότητας και σταθερότητας. Για την επικράτηση του ορθολογισμού και της ανοιχτής κοινωνίας, των φιλελεύθερων δημοκρατικών πολιτικών αξιών και των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνοχής, ισότητας και αλληλεγγύης. Για τη δυνατότητα διαμόρφωσης  του συνολικού σχεδίου, οράματος και αφηγήματος  Ελλληνικής κυριότητας για το μέλλον της χώρας. Η διαδικασία ανασυγκρότησης εγγράφεται στο ευρύτερο ρεύμα ανανέωσης της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή των μεταρρυθμίσεων καθώς στον ιδεολογικό της πυρήνα τοπθετείται θεωρητικά και προγραμματικά  η διαδικασία σταδιακής και συνεχούς θεσμικής αλλαγής.

Βέβαια  η Ελληνική περίπτωση έχει τα ιδιαίτερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της που ορίζονται από την ιδιομορφία του  σχηματισμού (πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού) της Ελληνικής ποινωνίας  και τη βαθειά  πολύπλευρη κρίση της . Στη χώρα μας, η σοσιαλδημοκρατία καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάταξη και να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της, χώρας διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό ιστό από τις πολλαπλές συνέπειες της σφοδρής οικονομικής κρίσης. Για να το επιτύχει αυτό καλείται να αντιπαλέψει την εσωστρέφεια και τον αρτηριοσκληρωτισμό της συντηρητικής Δεξιάς και τον εθνολαϊκισμό μιας ιδεοληπτικής και κατ’ επίφαση Αριστεράς.

Η βασική της αξιολογική τοποθέτηση παραμένει αναλλοίωτη: η οικοδόμηση της δίκαιης δημοκρατικής κοινωνίας της ισότητας, αναδιανομής, συνοχής, ανελτικότητας  και αλληλεγγύης. Οι αξίες όμως αυτές θα πρέπει ως στόχοι για υλοποίηση να επαναπροσδιορισθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες πραγματικότητες, τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους, τη ραγδαία επικοινωνιακή δικτύωση, την ψηφιακή επανάσταση  αλλά και τη βαθύτερη αλληλεξάρτηση, την παγκοσμιοποίηση, χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, τη μετατόπιση οικονομικών δραστηριοτήτων από την Ευρώπη σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η κλιματική αλλαγή και τα γενικότερα οικολογικά προβλήματα, η γήρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές ανακατατάξεις, οι έντονες μεταναστευτικές ροές, οι νέες τάσεις ανακατανομής του πλούτου και εισοδήματος σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, οι νέες απειλές και κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών και κοινωνιών, η άνοδος των ακραίων, εθνολαϊκιστικών δυνάμεων, κ.λπ.

2. Μπροστά στις ραγδαίες αυτές ανακατατάξεις η Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία σ’όλες τις εκδοχές της έχει το ιστορικό και ηθικό κεκτημένο της δικαίωσης των βασικών αξιών, στόχων και επιλογών της. Η χρυσή οικονομική περίοδος της μεταπολεμικής Ευρώπης στηρίχτηκε στη «σοσιαλδημοκρατική συναίνεση», δηλαδή στην αποτελεσματική ισορροπία καπιταλισμού και δημοκρατίας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος ως το μεγάλο επίτευγμά της γίνεται σήμερα αποδεκτό από ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων παρά τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κοινωνία της αλληλεγγύης, τα κοινωνικά δικαιώματα, ο εμπλουτισμός της δημοκρατίας με νέο αξιολογικό περιεχόμενο αποτέλεσαν κεντρικές επιλογές της σοσιαλδημοκρατίας που σήμερα αναγνωρίζονται ευρύτερα ως οι βάσεις για το Ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο. Σε σημαντικό βαθμό το βασικό πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατίας έχει υιοθετηθεί από ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα όμως το Ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο και η Σοσιαλδημοκρατία ως πολιτική έκφραση αμφισβητούνται από την κυριαρχία της συντηρητικής, νεοφιλελεύθερης ιδεολογικής προσέγγισης. Η χρηματοπιστωτική κρίση και ιδιαίτερα η κρίση στην Ευρωζώνη έχουν εντείνει τις αμφισφητήσεις αυτές ενώ έχουν οδηγήσει στην επιβολή αυστηρής οικονομικής λιτότητας με επώδυνες συνέπειες για την κοινωνία, τα κοινωνικά δικαιώματα και κράτος. Όθεν η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό στόχων και επιδιώξεων της σοσιαλδημοκρατίας προκειμένου μεταξύ άλλων να απαντηθεί πειστικά και η συντηρητική/νεοφιλελεύθερη πρόκληση.

3. Με βάση τα δεδομένα αυτά και το περίπλοκο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της κρίσης, η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία ως τμήμα της Ευρωπαικής Σοσιαλδημοκρατίας πρέπει και μπορεί να ανασυγκροτηθεί ορίζοντας το αξιολογικό/ιδεολογικό της περιεχόμενο με αναφορά στις λειτουργικές διαχρονικές αξίες και επιδιώξεις (π.χ. δόμησης κράτους πρόνοιας, αναδιανομής και προστασίας των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων  και κοινωνική ευημερία) και με την προώθηση στόχων και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων πάνω στο τρίπτυχο:

α.  Ανάπτυξη για ευημερία με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα

β.  Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος,  με στέρεο  πολιτικό σύστημα  και θεσμούς  με ισονομία και δικαιοσύνη για μια διίκαιη κοινωνία

γ.  Ευρωπαϊκή ενοποίηση για σταθερή προοπτική και ισχυρή παρουσία στο διεθνές σύστημα

4. Η εστιασμένη δράση πάνω στούς ακόλουθους πέντε βασικούς άξονες −που θα έχουν ως καταληκτική επιδίωξη τον καθολικό μετασχηματισμό του Ελληνικού μορφώματος και ανάδειξης της «καλύτερης Ελλάδας»− μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του τριπτύχου:

(i) Επαναπροώθηση της δίκαιης κοινωνίας της ισότητας και αναδιανομή ως του κατ’ εξοχήν αξονικού, ταυτολογικού στόχου της σοσιαλδημοκρατίας. Η ανάδειξη νέων μορφών ανισότητας −εισοδημάτικών, κοινωνικών, περιφερειακών, δικτυακών, κ.λπ. ιδιαίτερα μετά την κρίση− καθώς και των νέων μορφών φτώχειας, κοινωνικής περιθωριοποίησης μέσω κυρίως της διογκούμενης ανεργίας, απαιτούν την επαναφορά του στόχου της «δίκαιης κοινωνίας της ισότητας» στη κορυφή του πολιτικού προγράμματος σ’όλα τα επίπεδα, εθνικό και ευρωπαϊκό. Στ πυρήνα της σοσιαλδημοκρατικής μας πρότασης βρίσκεται η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νών.  Οι  στόχοι αυτοί  συνεπάγονται  δράσεις για την ενίσχυση και  εκσυγχρονισμό του κοινωνικού κράτους, τη διασφάλιση των ζωτικών κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας της αλληλεγγύης με την άσκηση κάθετων και στοχευμένων πολιτικών που θα εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάγκη. κ.ά. Συνεπάγεται πρωτίστως την επινόηση νέων μέσων για την προώθηση του στόχου αυτού και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους στη διαδικασία προώθησης της δίκαιης κοινωνίας, προσφοράς των συλλογικών αγαθών, κοινωνικών υπηρεσιών και θέσπισης των κανονιστικών ρυθμίσεων της οικονομικής δραστηριότητας και αγοράς μακρυά από κάθε έννοια κρατισμού για την αποτροπή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και της κυριαρχίας ειδικών συμφερόντων. H καταπολέμηση των μεγάλων κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων στην εποχή μας θέτει ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη για σοβαρό ρυθμιστικό και αναδιανεμητικό ρόλο του κράτους.

Στόχος είναι μια κοινωνία πιο ισότιμη απαλλαγμένη από κάθε μορφής διακρίσεις. Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας, η ισότιμη αντιμετώπισή τους στη δουλειά, στην εξουσία, στο χρόνο και στους ρόλους μέσα στη δημόσια και ιδιωτική ζωή έχει μεγάλη σημασία για την «ευρωπαϊκή προοδευτική ταυτότητα».

(ii) Προώθηση νέου οικονομικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης. Ως σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου οικονομικής οργάνωσης και δραστηριοτήτων που αφ΄ένός θα αναγνωρίζει την πρωταρχική σημασία της ρυθμισμένης οικονομίας της αγοράς, της υγιούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και επενδυτικής δράσης και αφ’έτέρου τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και τα νέα δεδομένα-οικονομικά, τεχνολογικά, δημογραφικά, παγκόσμια στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. Κεντρικός άξονας οργάνωσης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία αναδεικνύεται το «έξυπνο κράτος», μικρό και ευέλικτο αλλά ταυτόχρονο ισχυρό, το οποίο διαφοροποιείται τόσο από το παλαιό αναποτελεσματικό κοινωνικό κράτος της Αριστεράς όσο και από το ανεπαρκές ελάχιστο κράτος της Δεξιάς. Το έξυπνο κράτος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των δημοσίων επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία και ταυτόχρονα μεριμνά για τη μέγιστη αποδοτικότητά τους. Ταυτόχρονα, είναι «συμμετοχικό» διευκολύνοντας ευρείες ομάδες του πληθυσμού να απολαύσουν τα πολλαπλά ωφελήματα της οικονομικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα αποβλέπει μεταξύ αλλων:

-                 στην υποβοήθηση με κάθε τρόπο της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας (δικτύων ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού, αγροτικής οικονομίας, κ.ά) με την αξιοποίηση και της  γεωπολιτκής θέσης.

-                 στην οικονομία της απασχόλησης, σύγκλισης, κοινωνικής ενσωμάτωσης.

-                 στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής «οικονομίας της γνώσης και καινοτομίας» στον ευρωπαϊκό χώρο με ανάδειξη της εκπαίδευσης, καινοτομίας, έρευνας,  τεχνολογίας σε βασικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης,

-                 στη δίκαιη φορολόγηση και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής/φοροαπαλλαγής/φοροαπάτης μεσω (και) της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας,

-                 στην οικονομία της οικολογικής ισορροπίας (greeneconomy) με ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.ά. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τον διεθνή της ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων πρέπει να κατευθύνεται τόσο προς τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος όσο και προς τη μείωση των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας.

Επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους-Προώθηση ανοικτής διακυβέρνησης με νέες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, οργάνωσης και λογοδοσίας. Ο στόχος αυτός, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται:

- την προώθηση ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα της χώρας γενικότερα

- τη σε βάθος μεταρρύθμιση του κρατικού/διοικητικού συστήματος προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό, διαφανές, αξιοκρατικό, ανοικτό και συμμετοχικό, απαλλαγμένο από κάθε μορφής κομματική επιρροή, ικανό να επιλύει με ευελιξία προβλήματα, να σχεδιάζει και να προωθεί μεταρρυθμίσεις, να διαχειρίζεται κρίσεις, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των πολιτών και να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους.

- την αξιοποίηση των καινοτομιών του διαδικτύου και των εφαρμογών, των ανοικτών τεχνολογιών, των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων με στόχο τη λογοδοσία μέσα από την τεκμηριωμένη παραγωγή πολιτικών που ενημερώνουν αξιόπιστα και ενδυναμώνουν τους πολίτες να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία εμπλουτίζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας,

- την ανάδειξη νέων μορφών διαβούλευσης μέσα από την αξιοποίηση της συλλογικής ευφυίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, επίλυσης προβλημάτων, συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών και λήψης αποφάσεων,

- την προώθηση της διαφάνειας και αποκέντρωσης της πολιτικής διαδικασίας, ενίσχυση «της κοινωνίας των πολιτών», καταπολέμηση  της προνομιακής θέσης των κάθε μορφής επί μέρους «εμπεδωμένων συντεχνιακών συμφερόντων»

- την αποφασιστική και καλά μελετημένη καταπολέμηση κάθε είδους διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα μέσα από ευρεία ενημέρωση και περαιτέρω προώθηση της νομικής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

- την αναγνώριση των δικαιωμάτων, στη βάση του σεβασμού της διαφορετικότητας και ανεκτικότητας για όλες τις κοινωνικές ομάδες/μειονότητες, μετανάστες, κ.ά.

- τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους

 (iv) Εμβάθυνση της Πολιτικής Ενοποίησης της Ευρώπης σε δημοκρατικές βάσεις με στόχο την ανάδειξη μιας «καλύτερης Ευρώπης» που δεν θα κυριαρχείται μονοσήμαντα από νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις. Ως εκφραστές της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της βαθύτερης Ευρωπαικής ενοποίησης. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορούν να πραγματωθούν μέσα στο εθνικό πλαίσιο παρά μόνο στο υπερεθνικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τόσο αυτό όσο και οι κεντρικοί στόχοι για σταθερότητα, ειρήνη, ευημερία, και δημοκρατία στην Ευρώπη επιβάλλουν την προβολή ως πρωταρχικού στόχου της προώθησης της πολιτικής ενοποίησης και ανάδειξης της ΕΕ σε δημοκρατική Πολιτική Ένωση με ομοσπονδιακό περιεχόμενο. Στη λογική αυτή ως Σοσιαλδημοκράτες επιδιώκουμε:

-                 την ολοκλήρωση της ΟΝΕ με πλήρη οικονομική και δημοσιονομική ένωση, ισχυρό προϋπολογισμό/δημοσιονομική ικανότητα  , αμοιβαιοποίηση του χρέους,  αναδιανεμητικές πολιτικές, μηχανισμούς μεταφοράς πόρων και ισχυρούς θεσμούς με δημοκρατική νομιμοποίηση.

-                 την ισχυρή κοινωνική διάσταση με πολιτικές για πλήρη απασχόληση, σύγκλιση, κοινωνική προστασία σε Ευρωπαικό επίπεδο, την προτεραιότητα γιά την Παιδεία και τους νέους , τον ισότιμο ρόλο των γυναικών  και το ενδιαφέρον για της ευπαθείς κοινωνικά ομάδεςτην ανάδειξη δηλαδή  της «κοινωνικής  Ευρώπης» παράλληλα με την ολοκλήρωση της οικνομικής και νομισματικής ένωσης( ΟΝΕ)..

-                 αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας μέσα στην οποία θα αναπτύσσεται η Ελληνική εξωτερική πολιτική και θα επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών.

-                 την ανάπτυξη ισχυρής κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση, πρόσφυγες, άσυλο και προστασίας των εξωτερικών συνόρων με σεβασμό των Ευρωπαικών αξιών της αληλγγύης, σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δίκαιης κατανομής των βαρών παράλληλα με την αντιμτώπιση των γενεσιουργών συνθηκών του φαινομένου (εξάλειψη συγκρούσεων, προώθηση οικονομικής, κοινωνικής ανάπτυξης, κ.ά).

-                 τη συγκρότηση ισχυρής συνεκτικής υπερεθνικής κυβερνητικής δομής για το πολιτικό σύστημα της ΕΕ, δημοκρατικά νομιμοποιημένης σε όλα τα επίπεδα.

-                

Καταληκτικός στόχος, η ανάδειξη της Ευρωπαικής Ένωσης. σε «σύστημα μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας». Η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για την επίτευξη της βαθύτερης ενοποίησης λειτουργεί πρός όφελος της Ελλάδας  καθώς με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται τα πάγια και διαχρονικά συμφέροντα της χώρας ενώ διασφαλίζεται και η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το θεσμικό/πολιτικό πλαίσιο  που εγγυάται τη σταθερότητα και ειρήνη.

(v) Δημοκρατική κανονιστική εμπλαισίωση της παγκοσμιοποίησης. Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ενάντια σ’αυτή καθ’εαυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Η διαδικασία αυτή είναι στη βάση της ένα θετικό φαινόμενο που ανταποκρίνεται και στη διεθνιστική λογική της Αριστεράς. Αλλά η διαδικασία θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Θα πρέπει να λειτουργεί με βάση κανόνες και θεσμούς και όχι χαοτικά όπως συμβαίνει σήμερα με τις ισχυρές οικονομικές οντότητες να καθορίζουν τη δυναμική της. Η δημοκρατική κανονιστική και θεσμική εμπλαισίωση της παγκοσμιοποίησης συνιστά την προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργεί η τελευταία ευεργετικά για το σύνολο του πλανήτη και όχι απλά για περιορισμένους συντελεστές και χώρες με ζημιογόνες συνέπειες για τις υπόλοιπες και για το περιβάλλον. Η πίεση και δυναμική για την κανονιστική εμπλαισίωση της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί βεβαίως να προέλθει αξιόπιστα και αποτελεσματικά από μεμονωμένα εθνικά κράτη. Η συλλογική δράση μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει αποτελέσματα όπως έχει ήδη φέρει σε ορισμένους τομείς (π.χ. χρηματοπιστωτικό τομέα).

5. Η πράγματωση των παραπάνω στόχων επιτυγχάνει την αρμονική σύζευξη του εθνικού και Ευρωπαικού συμφέροντος, του συλλογικού και ατομικού και αναδεικνύει τον ιδεολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο της σοσιαλδημοκρατίας απέναντι σε συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες επιλογές.

Μπορεί έτσι να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό consensus και όραμα για το μέλλον, για την Ελλάδα της ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, δικαιωμάτων, ανοχής, εξωστέφειας και ανοιχτών οριζόντων. Για την Ελλάδα ως κανονικό, ισχυρό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης με τις πολλαπλές  ταυτότητες ,  ελπίδα , ισχυρές προσδοκίες  και στόχους για το μέλλον.

 

Β. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, μια ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη με κορμό τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία αποτελεί εγγύηση για τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, την εθνική συνεννόηση, την πολιτική σταθερότητα, την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία, στο πολιτικό σύστημα και την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας στον πυρήνα ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Σε αυτόν το δρόμο καλούμαστε να πορευτούμε ενωτικά, ισότιμα και δημοκρατικά, χωρίς άσκοπες αμφισβητήσεις και προσωπικές στρατηγικές. Δεν μας περισσεύει ο χρόνος, δεν περισσεύει κανείς. Χωρίς ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη θα επικρατήσει η διχαστική πόλωση που ήδη εκτρέφει τον αριστερό λαϊκισμό και τον δεξιό νεοσυντηρητισμό, θα αναβιώσει το πελατειακό κράτος και ο κομματικός συνδικαλισμός, δηλαδή ακριβώς οι παθογένειες που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η παρουσία στο πολιτικό προσκήνιο των δυνάμεων που στηρίζουν ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία. Των δυνάμεων που μπορούν να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές ανισότητες με αλληλεγγύη και με εφικτές πολιτικές, αποφεύγοντας παροχολογίες και ψεύτικες υποσχέσεις. Των δυνάμεων που μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης στηριγμένο στις αρχές της κοινωνικής συνοχής, της δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενιές, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της οικολογίας. Των δυνάμεων που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την περιεκτική δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή.

Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να συσπειρώσουμε όσους μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση, με την ανεργία, τη συρρίκνωση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους και στα συνακόλουθα μνημόνια. Θέλουμε μαζί τους να αλλάξουμε την κοινωνία με όρους ισονομίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης, να ενισχύσουμε την αριστεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις που κρατούν την παιδεία καθηλωμένη και που κλονίζουν το σύστημα υγείας. Να διασφαλίσουμε την επαναφορά της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχυρό, ισότιμο, ενεργό κράτος μέλος και να συμβάλλουμε έτσι στην προσπάθεια να διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μείγμα μακροοικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής υπέρβασης  της κρίσης απέναντι στις αδιέξοδες συντηρητικές πολιτικές και στον ευρωσκεπτικισμό που εκφράζεται τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά κόμματα. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να απασχοληθούν δημιουργικά στην πατρίδα μας, σε νέες θέσεις εργασίας, που θα αξιοποιούν το ταλέντο και τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους εφόδια.

Η συμφωνία ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ για τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τη συμμετοχή των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και ανένταχτων δυνάμεων και στελεχών του ευρύτερου χώρου και η αύξηση των εκλογικών ποσοστών τους στις πρόσφατες εκλογές, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για τη συσπείρωση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας.

Η πρόσφατη συγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής συμπαράταξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία», αποτέλεσε ένα δεύτερο σημαντικό βήμα για να ακολουθήσουν και άλλα σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο για την συγκρότηση Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων, την ενίσχυση της κοινής παρουσίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τη δημιουργία επιμέρους ομάδων εργασίας του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου και κυρίως για την οργάνωση της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η Προγραμματική Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της προγραμματικής μας συνοχής και ταυτότητας, στην προοπτική βαθύτερης ενοποίησης του χώρου με τα αναγκαία θεσμικά βήματα, με στόχο την ανάδειξη ενός σύγχρονου φορέα της Σοσιαλδημοκρατιας, σύμφωνα και με την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρεται στη δημιουργία του μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού προοδευτικού ρεύματος που θα επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Η αδιέξοδη πορεία της χώρας καθιστά περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ τη συγκρότηση μιας ενιαίας ισχυρής σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του μεγάλου ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού χώρου που βρίσκεται επίσης, σε αναζήτηση προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα σημερινά προβλήματα.

The Books' Journal

Το Books' Journal είναι μια απολύτως ανεξάρτητη επιθεώρηση με κείμενα παρεμβάσεων, αναλύσεις, κριτικές και ιστορίες, γραμμένα από τους κατά τεκμήριον ειδικούς. Πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς και επιστήμονες με αρμοδιότητα το θέμα με το οποίο καταπιάνονται.

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.