Σύνδεση συνδρομητών

Η Ελλάδα αρνήθηκε να εξετασθεί από τον ΟΗΕ!

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 17:27
Η ταυτότητα εισόδου στον ΟΗΕ του συνεργάτη μας, Παναγιώτη Δημητρά.
Η ταυτότητα εισόδου στον ΟΗΕ του συνεργάτη μας, Παναγιώτη Δημητρά.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα  (UNCESCR) υποχρεώθηκε στις 24 Σεπτεμββρίου 2015  να ματαιώσει την εξέταση της Ελλάδας για τη συμμόρφωσή της με το αντίστοιχο Σύμφωνο του ΟΗΕ, γιατί ή Ελλάδα αρνήθηκε να στείλει αντιπροσωπεία! Η Επιτροπή όρισε νέες ημερομηνίες εξέτασης τις 5 και 6 Οκτωβρίου 2015.

Η εξέταση είχε προγραμματισθεί πριν από μήνες. Η Ελλάδα την παραμονή των εκλογών ζήτησε αναβολή επικαλούμενη την απουσία κυβέρνησης! Η Επιτροπή στη δημόσια συνεδρία της τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε το αίτημα και την απόρριψή του λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι εκλογές ήταν γνωστές από καιρό και θα μπορούσε να υποβληθεί τότε αίτημα με αυτή την αιτιολογία ώστε να μπορέσει να το εξετάσει η Επιτροπή πριν οριστικοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας της. Άλλωστε προσέθεσε η Επιτροπή οι εκλογές ξανάφεραν στην εξουσία την ίδια κυβέρνηση άρα δεν υπάρχει θέμα ενδεχόμενης αλλαγής θέσεων.

Η απόρριψη του αιτήματος γνωστοποιήθηκε αμέσως στην Ελλάδα και η Επιτροπή προχώρησε στις σχετικές ενέργειες που ήταν η δημόσια ακρόαση των ΜΚΟ για την Ελλάδα την ίδια ημέρα, και την Τριτη η συμμετοχή σε εμπιστευτική ενημέρωση από τις ΜΚΟ και η δημόσια αναγγελία της προγραμματισμένης εξέτασης της Ελλάδας την Πεμπτη στο τέλος  της συνεδρίασης της Τρίτης.  

Όμως η Ελλάδα αρνήθηκε να στείλει αντιπροσωπεία για να υποχρεώσει την Επιτροπή να αναβάλει την εξέταση. Σήμερα (χθες ο ΟΗΕ είχε αργία λόγω του μουσουλμανικού Eid) η Επιτροπή ανακοίνωσε τις νέες ημερομηνίες εξέτασης που θα είναι ομως κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου.  

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα εξετάσθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων στις 9 και 10 Μαϊου 2012 χωρίς να υπάρχει καν ένδειξη κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 6 Μαϊου 2012. Ξαναεξετάστηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 6 και 7 Ιουνίου 2012 όταν υπήρχε υπηρεσιακή κυβέρνηση και ακολουθούσαν οι εκλογές στις 17 Ιουνίου 2012. Κανένα αίτημα αναβολής δεν είχε διατυπωθεί τότε…

Τότε υπήρχαν οι κυβερνήσεις Παπαδήμου και Πικραμένου που σέβονταν τον ΟΗΕ. Σήμερα προσέβαλαν τον ΟΗΕ οι κυβερνήσεις Τσίπρα και Θάνου που έχουν μαλιστα για πρώτη φορά Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρώην Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διεθνούς Αμνηστίας Ελλάδας,  που φυσιολογικά θα ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας και που δεν άλλαξε όλη αυτή την περίοδο…

Ακολουθεί σε μετάφραση με τη συνδρομή του Χρήστου Τσαμπρούνη το δελτίο Τύπου του ΟΗΕ με την περίληψη όσων ειπώθηκαν δημόσια για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, από τον γράφοντα -μόνο εκπρόσωπο ΜΚΟ από την Ελλαδα- και μιαν εκπρόσωπο διεθνούς ΜΚΟ με έδρα τη Γενεύη, καθώς και τις ενδεικτικές του κλίματος ερωτήσεις εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

---------------------------------------------

Έναρξη της 56ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων

Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα

21η Σεπτεμβρίου 2015

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16476&LangID=E

Ακρόαση μη κυβερνητικών οργανώσεων από Μπορούντι, Ελλάδα και Ιταλία

Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων κήρυξε σήμερα το πρωί την έναρξη της πεντηκοστής έκτης συνόδου της και ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κύριο IbrahimSalama, Διευθυντή του Τμήματος των Συμβάσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τις πρόσφατες εξελίξεις στις εξής τρεις θεματικές, τους Αναπτυξιακούς Στόχους μετά το 2015, τις προετοιμασίες για τον εορτασμό της πεντηκοστής επετείου για το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, και τέλος, την εικοστή έβδομη Ετήσια Συνάντηση των Προέδρων των Οργάνων των Συνθηκών, η οποία έλαβε χώρα στην Κόστα Ρίκα νωρίτερα κατά το τρέχον έτος.

[...]

Η Επιτροπή, επίσης, άκουσε τις εισηγήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων από το Μπουρούντι, την Ελλάδα και την Ιταλία:  Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, ActionAidBurundi, Associationpourl’IntegrationetleDeveloppementDurableauBurundi, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι [ΕΠΣΕ], Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων, Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας, Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, Ιταλικό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και Ιταλικό Δίκτυο των Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρθηκαν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες τους, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των Batwa στο Μπουρούντι, των δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της Μακεδονικής και Τουρκικής Μειονότητας στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα συναντηθεί εκ νέου στις 3 μ.μ σήμερα όπου και θα ασχοληθεί με την αρχική έκθεση για το Μπουρούντι (E/C.12/BDI/1).


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο WALEEDSADI, Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, άνοιξε την πεντηκοστή έκτη συνεδρία της Επιτροπής και εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη.

Ο IBRAHIMSALAM, Διευθυντής του Τμήματος των Συμφωνιών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Ανώτατου Επιτρόπου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενημέρωσε την Επιτροπή [βλ. αν.]

[..]

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων, η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας και οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα δήλωσαν ότι η Επιτροπή των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων επιθεωρεί την Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζει δύο προκλήσεις. Πρώτον, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια προσφυγική κρίση δίχως προηγούμενο, καθώς καταγράφονται νέα επίπεδα-ρεκόρ στις αφίξεις προσφύγων – μέσα στο 2015 ήρθαν στη χώρα περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι. Δεύτερον, από το 2010 η χώρα αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση χρέους στην οποία οφείλεται η λήψη αυστηρών μέτρων λιτότητας. Οι δύο αυτές έκτακτες καταστάσεις δεν πρέπει να επισκιάσουν, ωστόσο, το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις ανησυχίες που διατύπωσε το 2004 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, παραμένουν μέχρι και σήμερα επίκαιρες, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις που έγιναν εκ μέρους της Επιτροπής, αλλά και άλλων διεθνών φορέων, αγνοήθηκαν από την Ελλάδα. Παραδείγματος χάριν, ελάχιστοι από εκείνους που δεν είναι ενήλικοι, άνδρες, εθνοτικά Έλληνες ή δηλωμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ή δεν ανήκουν στον πλειοψηφικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην πλειοψηφική ταυτότητα φύλου, απολαμβάνουν πλήρως τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά τους δικαιώματα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα ζητήματα: τα δικαιώματα των γυναικών· το ανθρώπινο τράφικινγκ· την ενδοοικογενειακή βία· την άρνηση ύπαρξης, πόσο μάλλον αναγνώρισης,  τουρκικής και μακεδονικής εθνοτικής μειονότητας· τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος των Ρομά· και την πλημμελή ή απούσα εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία. Τον Ιούλιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, για δεύτερη φορά, ένοχη την Ελλάδα για την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι εξαιτίας της άρνησής της από το 1990, να εγκρίνει άδεια λειτουργίας της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα μίλησαν για την απόλαυση των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων  από τις γυναίκες στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα λιτότητας όφειλαν να ληφθούν εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε πείσμα των περιορισμών στους διαθέσιμους πόρους της, η Ελλάδα όφειλε να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις, μεταξύ αυτών το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στην υγεία, συχνά δεν τηρούνται. Οι περικοπές στον εθνικό προϋπολογισμό αποφασίστηκαν στη βάση μιας επιτακτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις. Δεδομένου του πλαισίου εντός του οποίου λειτούργησε η Ελλάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις πέραν της επικράτειας τους και των άλλων Κρατών Μελών της Συμφωνίας, μεταξύ αυτών Κρατών Μελών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους επιτράπηκε η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου ενόσω δρούσαν στα πλαίσια διεθνών οργανισμών – κάθε απόφαση εκ μέρους τους όφειλε να ενισχύει και όχι να αποδυναμώνει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πιστεύει ότι τα μέτρα λιτότητας παραβίασαν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ένας εμπειρογνώμονας ρώτησε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις εάν έγινε λόγος για παράγοντες που επηρέασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αν συνεκτιμήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       

Ένα άλλοςεμπειρογνώμονεας ανέφερε ότι οι δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις που μίλησαν για την Ελλάδα έδωσαν στην Επιτροπή μια ιδέα για την επίδραση της κρίσης στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα της χώρας. Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι τα μέτρα λιτότητας εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση δίχως να διαβουλευτεί με την κοινωνία πολιτών ή τους άλλους ενδιαφερόμενους. Πού ακριβώς οφείλεται η αποτυχία αυτών των μέτρων;

Δεδομένου του εκλογικού αποτελέσματος της προηγούμενης ημέρας και την εκ νέου ανάληψη της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ και ενώ βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση τo πρόγραμμα διάσωσης της επόμενης περιόδου, σε ποια σημεία οφείλει η Επιτροπή να εστιάσει για τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων της; Σε ποιους τομείς θα επιδράσουν οι συστάσεις της με περισσότερη αποτελεσματικότητα, αναρωτήθηκε ένας εμπειρογνώμονας. 

Ένας άλλος εμπειρογνώμονας ρώτησε μέχρι ποιο βαθμό ευθύνεται η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την επιβολή των μέτρων λιτότητας που απαίτησαν οι διεθνείς πιστωτές της. 

Η  Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσαν ότι πιθανότατα δεν έγιναν εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, αλλά αυτό δύσκολα θα μπορούσαν να το γνωρίζουν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της ήταν εμπιστευτικές. Όσον αφορά το ερώτημα των συστάσεων και των σημείων εστίασης, η ιδέα της εμπλοκής και της διαβούλευσης με την κοινωνία πολιτών θα ήταν πολύ σημαντική.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων, η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδος και οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα δήλωσαν χωρίς περιστροφή ότι την ευθύνη φέρουν οι λανθασμένες πολιτικές. Δεν υπήρξε εκτίμηση της επίδρασης της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά. Μια αξιόπιστη εκτίμηση θα μπορούσε να γίνει από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία περιλάμβανε εκπροσώπους της κυβέρνησης, όλων των πολιτικών κομμάτων, πανεπιστημίων και φορέων της κοινωνίας πολιτών. Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για το χρέος πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα το Νοέμβριο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να του δείξει πώς είχαν επιβαρυνθεί τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τι θα μπορούσε να γίνει. Πολλά στοιχεία στο νέο πρόγραμμα διάσωσης βρίσκονταν ακόμη στο τραπέζι και μπορούν ακόμη να τύχουν διαπραγμάτευσης.

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.