Σύνδεση συνδρομητών

Ευρωδικαστήριο: υποχρεωτική η νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015 15:37
Στιγμιότυπο από παλαιότερο gay-pride, στη Θεσσαλονίκη.
Φωτογραφία Αρχείου
Στιγμιότυπο από παλαιότερο gay-pride, στη Θεσσαλονίκη.

Ιστορική είναι η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που καταδίκασε την Ιταλία στην Υπόθεση Oliari και Λοιποί...  επειδή η χώρα αυτή δεν έχει θεσμοθετήσει νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών με τη μορφή του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.

Το ΕΔΔΑ υπενθύμισε πως έχει αποφανθεί, μεταξύ άλλων και στην καταδικαστική απόφαση του στην Υπόθεση Βαλλιανάτος και Λοιποί κατά Ελλάδας, πως η σταθερή συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί μορφή οικογενειακής ζωής η οποία προστατεύεται από το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και άρα υπάρχει συμβατική υποχρέωση των ευρωπαϊκών χωρών να παράσχουν στα ζευγάρια αυτά νομική αναγνώριση και προστασία. Το ΕΔΔΑ πρόσθεσε πως έχει επίσης αποφανθεί πως το Άρθρο 12 της ΕΣΔΑ δεν περιορίζει πια το δικαίωμα σε γάμο μόνο σε ετερόφυλα ζευγάρια αλλά ταυτόχρονα δεν υποχρεώνει τα κράτη να θεσμοθετήσουν γάμο για ομόφυλα ζευγάρια. Αντίθετα το γεγονός πως πλέον 24 από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζουν γάμο (τα 11) ή/και σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια καθιστά υποχρεωτική τη νομική αναγνώριση των ομοφύλων ζευγαριών τουλάχιστον μέσω συμφώνου συμβίωσης. Η Ιταλία την εποχή που έγιναν οι προσφυγές των τριών ζευγαριών δεν είχε καμία μορφή αμναγνωρισης για αυτό και καταδικάστηκε. Ας σημειωθεί πως τα ζευγάρια αυτά είχαν επιδιώξει να τελέσουν γάμους στην Ιταλία κάτι που η δικαιοσύνη της χώρας αυτής απέρριψε. Τέλος είναι σημαντικό πως το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε πως η παραβίαση της ΕΣΔΑ είναι συνεχής και άρα οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κάποια ζευγάρια να προσφύγουν χωρίς να δεσμεύονται από την εξάμηνη προθεσμια προσφυγής.

 

Η απόφαση αυτή σημα;iνει πως τα «ζευγάρια της Τήλου» θα δικαιωθούν όταν προσφύγουν στο ΕΔΔΑ αφού η περίπτωσή τους είναι ταυτόσημη με εκείνη των τριών ιταλικών ζευγαριών. Σημαίνει επίσης πως μέχρι να νομοθετηθεί το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλαδα τα ζευγάρια που προσφεύγουν στο ΕΔΔΑ θα δικαιώνονται. «Ιδού ή Ρόδος ιδού και το πήδημα» για τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ...

 

 

LINKS

Δελτίο τύπου ΕΔΔΑ 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5136611-6342261

Απόφαση ΕΔΔΑ

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-156265

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.