Σύνδεση συνδρομητών

Πώς θέλουμε τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα;

Δευτέρα, 25 Μαϊος 2015 17:00
Πώς θέλουμε τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα;

Η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας καταγράφει τις θέσεις της για τον χωρισμό της Εκκλησίας από το Κράτος - μια αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση που εκκρεμεί αδικαιολόγητα [TBJ].

Τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ του απόλυτου διαχωρισμού της Εκκλησίας από το Κράτος ως του μόνου συστήματος που διασφαλίζει πλήρως την αμεροληψία του Κράτους έναντι των θρησκειών καθώς και την ουσιαστική άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ως βασικού ανθρώπινου δικαιώματος. Διεκδικούμε να τυποποιηθεί συνταγματικά ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος σε μια επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά επίσης θεωρούμε ότι η επίτευξη της είναι εφικτή ακόμη και με το υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο, δηλαδή μέσω μιας ριζικής νομοθετικής μεταρρύθμισης. Στην πράξη, ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος συνεπάγεται:

1. Πλήρη νομική αναγνώριση, ισότιμη της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων της Ελλάδας (Μουσουλμάνων, Καθολικών, Εβραίων, Ευαγγελικών, Πεντηκοστιανών, Αντβεντιστών, Σαϊεντολόγων, Δωδεκαθεϊστών κλπ ) που επιθυμούν κάτι τέτοιο. Απόδοση σε αυτές με ειδική νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος του ειδικού θρησκευτικού νομικού προσώπου, χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου σκοπιμότητας των σκοπών και της δράσης τους από το κράτος.

2. Κατάργηση του εκκλησιασμού και της πρωινής προσευχής.

3. Κατάργηση του σημερινού μαθήματος Θρησκευτικών και αντικατάσταση του από μάθημα Θρησκειολογίας που θα αντιμετωπίζει με τρόπο ισότιμο, ουδέτερο και αμερόληπτο όλα τα θρησκεύματα και τα αθεϊστικά ρεύματα, και που θα διδάσκεται σε προαιρετική βάση (δηλαδή με δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μαθήματος Φιλοσοφίας Ιδεών κι Επιστημών εκ μέρους του / της μαθητή / τριας).

4. Κατάργηση του θρησκευτικού όρκου από κάθε δημόσια τελετή (Βουλή, Δικαστήρια, Στρατός, Δημόσιες Υπηρεσίες) και κατάργηση θρησκευτικού εορτασμού εθνικών εορτών και επίσημης συμμετοχής της Πολιτείας σε θρησκευτικές τελετές.

5. Κατάργηση της νομοθεσίας για προσηλυτισμό ως αντίθετης στην ελευθερία διακίνησης των θρησκευτικών απόψεων.

6. Θέσπιση υποχρεωτικού πολιτικού γάμου για όλους τους πολίτες (δηλ. με προαιρετικό τυχόν μεταγενέστερο θρησκευτικό).

7. Θέσπιση υποχρεωτικής ονοματοδοσίας στο ληξιαρχείο με αποσύνδεση από ενδεχόμενη θρησκευτική τελετή βάπτισης.

8. Αφαίρεση της αναφοράς σε θρήσκευμα από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο

9. Ίδρυση επαρκών χώρων πολιτικού αποχαιρετισμού νεκρών σε όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια νεκροταφεία.

10. Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών των Εκκλησιών για δραστηριότητες που δεν έχουν άμεσο φιλανθρωπικό χαρακτήρα (πχ. επιχειρηματικές).

11. Θέσπιση χρονοδιαγράμματος για μετάβαση σε καθεστώς οικονομικής αυτοτέλειας των Εκκλησιών, με ανάληψη της μισθοδοσίας των κληρικών τους από τις ίδιες (με παράλληλη θέσπιση προαιρετικής φορολόγησης για ενδιαφερόμενους πολίτες και διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όλων των εν ενεργεία κληρικών).

12. Απρόσκοπτη ίδρυση Ιερών Τεμένων (τζαμιών) σε περιοχές που δεν θα είναι δυσπρόσιτες και αποκομμένες από τον οικιστικό ιστό των πόλεων με πολυπληθείς μουσουλμανικούς πληθυσμούς (κυρίως Αθήνα). Αυτοδιαχείριση του καθεστώτος λειτουργίας των Ιερών Τεμένων (τζαμιών) από τις ίδιες τις κοινότητες Μουσουλμάνων. Ίδρυση μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αθήνα καθώς και σε κάθε πόλη όπου υπάρχει σχετικό αίτημα εκ μέρους μουσουλμανικής κοινότητας της περιοχής. [1]

13. Άμεση κατάργηση των Άρθρων 198 και 199 ΠΚ που τιμωρούν τη βλασφημία.

14. «Πλήρης εναρμόνιση της εφαρμογής του δικαίου της Σαρία σε τοπικό επίπεδο και του γενικού δικαίου του [ελληνικού] Κράτους με τις διατάξεις για μη διακριτική μεταχείριση που υπάρχουν στη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών, ιδίως όσον αφορά το γάμο και την κληρονομιά» (σύσταση της 1 Μαρτίου 2013 από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών -CEDAW).

15. Άμεση εφαρμογή του Άρθρου 35 του Ν. 3448/2006 για τη δυνατότητα αποτέφρωσης νεκρών με άμεση δημιουργία αποτεφρωτηρίων σε όλη τη χώρα.

16. Παροχή δυνατότητας απαλλαγής από το μάθημα θρησκευτικών «χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής … σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» όπως ρητά αναφέρουν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμούς 91109/Γ2/10-7-2008 και 104071/Γ2/4-8-2008 «γιατί αυτό προσκρούει στα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει γι’ αυτό καταδικαστική απόφαση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» στην προσφυγή του μέλους της ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε. Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδας (21 Φεβρουαρίου 2008) όπως δήλωσε ο τότε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευρυπίδης Στυλιανίδης στις 22 Αυγούστου 2008.

17. Άμεση, γενική και απαρέγκλιτη εφαρμογή των τροποποιημένων άρθρων (μετά από καταδίκες από το ΕΔΔΑ στις προσφυγές των μελών της ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε. Δημητράς κτλ. κατά Ελλάδας) για την καταγραφή στοιχείων μαρτύρων και κατηγορούμενων και την ορκοδοσία στις ποινικές και πολιτικές δίκες που δεν προβλέπουν πια καταγραφή θρησκεύματος ενώ προβλέπουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού όρκου (Άρθρα 217-218 ΚΠοινΔ και 407-408 ΚΠολΔ) και επιβολή κυρώσεων σε ανακριτικούς και δικαστικούς λειτουργούς που συστηματικά καταστρατηγούν τις διατάξεις αυτές μέχρι και τον Άρειο Πάγο.

 

[1] Το κείμενο μέχρι εδώ είναι πιστή αντιγραφή του κειμένου της Θεματικής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ (10/04/2009): «Συμβολή στο πρόγραμμα της θεματικής δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ – Ειδικά για θρησκευτικές μειονότητες» (http://web.archive.org/web/20101203150115/http://www.syriza.gr/theseis/gia-to-syriza/dialogos-gia-to-programma/symboli-sto-programma-tis-thematikis-dikaiomaton-toy-syriza)... 

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

1 σχόλιο

Τι Πρέπει να Κάνει η Ελλάδα για τον Απόλυτο Διαχωρισμό της Εκκλησίας από το Κράτος;
Vice - May 25, 2015
Μελπομένη Μαραγκίδου
http://www.vice.com/gr/read/protaseis-twn-athewn-tis-eurwpis-gia-ola-osa-prepei-na-kanei-i-ellada

Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας
Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας
25 Μάι 2015, 07:05

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.