Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015

Απογοήτευση από τον μπαλτά στην παιδεία, αλλά...

Κατηγορία Blog
Γράφτηκε από τον  Δημοσιεύθηκε στο blog
Εξισωτισμός. Εξισωτισμός.

Οι καθηγητές, μέλη των Συμβουλίων των ΑΕΙ, μετά τη συνάντηση της 24/5/2015, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, είναι φανερό ότι επιχειρείται η τελική και πλήρης ανατροπή του θεσμικού πλαισίου του Ν.4009/2011, ο οποίος, παρ’ όλες τις παρεμβάσεις και αλλοιώσεις που υπέστη την τελευταία τριετία, απετέλεσε ένα νομικό πλαίσιο με σαφή προσανατολισμό και όραμα για το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, προσανατολισμό απαραίτητο την εποχή που διανύουμε. Για ένα Πανεπιστήμιο που χαράσσει την αναπτυξιακή του στρατηγική με γνώμονα την εξωστρέφεια, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αριστεία, εμπεδώνοντας ταυτόχρονα τις αρχές της αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου.

Τα εσωτερικά και ιδίως τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων στηρίξαμε την προσπάθεια αυτή, όχι μόνο χωρίς κανένα προσωπικό όφελος αλλά συχνά με κόστος, από  ειλικρινή διάθεση να συμβάλουμε, στην υλοποίηση ενός δύσκολου εγχειρήματος: του εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου προωθώντας τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι καιροί και η ελληνική κοινωνία. Η εύκολη - και ανθρώπινη - αντίδραση στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και στην παντελή στρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με τα Συμβούλια και το θεσμικό τους ρόλο, που περίσσεψαν τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήταν η παραίτησή μας. Ωστόσο, σε όλα τα ΣΙ πρυτάνευσαν ο σεβασμός προς το θεσμό, η σταθερή προσήλωσή μας στην τήρηση του νόμου ο οποίος είναι ακόμη σε ισχύ, η αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη λειτουργία των Πανεπιστημίων (π.χ. μη έγκριση προϋπολογισμών από τα Συμβούλια) και η συναίσθηση του καθήκοντος απέναντι στους συναδέλφους που μας εξέλεξαν.

Ο πρωτόγνωρος στην Ελλάδα, αλλά ευρέως διαδεδομένος σε όλο τον κόσμο θεσμός των ΣΙ, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων μεταφέροντας αρμοδιότητες του Υπουργού Παιδείας σε ένα ανεξάρτητο, δευτεροβάθμιο, εποπτικό και ελεγκτικό όργανο εντός του Πανεπιστημίου, εκλεγμένο άμεσα ή έμμεσα από το ακαδημαϊκό προσωπικό.  Στα δύο χρόνια λειτουργίας τους τα Συμβούλια, αντιμετώπισαν την αμφισβήτηση και υπονόμευση του έργου τους από συγκεκριμένες  μειοψηφικές ομάδες, την έλλειψη συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές σε ορισμένα Πανεπιστήμια, αλλά και την ελλιπή στήριξη του θεσμού από την πλευρά της Πολιτείας.  Παρά τις δυσκολίες αυτές εργάστηκαν με αφοσίωση και αναδείχθηκαν σε πόλο αναφοράς εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας διότι υποστήριξαν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αριστεία, τον εξορθολογισμό, την ίση μεταχείριση, την εξωστρέφεια και τον σεβασμό της λογικής ενώ στάθηκαν απέναντι στην υποτίμηση του ακαδημαϊκού έργου, στην πελατειακή μεταχείριση και σε φαινόμενα βίας και παρακμής. Εκτός από τον εποπτικό και ελεγκτικό τους ρόλο, τα ΣΙ ενθάρρυναν τη  χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε συνεργασία με τους Πρυτάνεις και τη Σύγκλητο, τον προγραμματικό σχεδιασμό και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας και το άνοιγμα των Πανεπιστημίων στην Ελληνική κοινωνία.

Δυστυχώς, οι επερχόμενες αλλαγές επιβάλλουν με αυταρχικό τρόπο, χωρίς  επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και αποτίμηση του έργου των Συμβουλίων και  χωρίς διάλογο, μία νέα πραγματικότητα που μας επιστρέφει στο μακρινό παρελθόν και μας απομακρύνει από όσα συμβαίνουν στον διεθνή χώρο (βλ. τους κινδύνους από την κατάργηση των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων απαραίτητων για τα προγράμματα Erasmus και τη διεθνή αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων). Επανέρχονται δομές λειτουργίας που γνωρίζουμε καλά ότι οδηγούν στη συναλλαγή, τις πελατειακές σχέσεις και τον κομματικό εναγκαλισμό, ότι αποτρέπουν ικανά στελέχη να ασχοληθούν με τη διοίκηση, αναδεικνύουν την ήσσονα προσπάθεια, εντείνουν την εσωστρέφεια και πλήττουν - αν δεν την οδηγούν σε κωματώδη κατάσταση - την εκπαιδευτική και ερευνητική αριστεία.

Είναι εξόχως απογοητευτικό μάλιστα το γεγονός, ότι εν ονόματι μιας αδικαιολόγητα κατεπείγουσας διαδικασίας αγνοούνται αντίθετες φωνές από τον πνευματικό κόσμο της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι πρόσφατες θέσεις-αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ, η βούληση της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποστηρίξει μεταρρυθμιστικές αλλαγές ενώ παρακάμπτονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε οριστικά ότι ο ισχύων νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία απολύτως νόμιμη και ασφαλής.

Ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και πολίτες εκφράζουμε την έντονη απογοήτευση και ανησυχία μας για όσα δρομολογούνται. Οφείλουμε να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία ότι ο βασικός κορμός των επιχειρούμενων αλλαγών δεν σηματοδοτεί πρόοδο και ανάπτυξη. Αντίθετα, συνιστά οπισθοδρόμηση που οδηγεί στην απαξίωση και απομόνωση των ελληνικών πανεπιστημίων από το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι με ορατό τον κίνδυνο της υπονόμευσης των λιγοστών ελπίδων που υπάρχουν για την ανάκαμψη αυτής της χώρας με μοχλό την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Παρότι η κυβέρνηση, αίροντας την εμπιστοσύνη της προς τα Συμβούλια, έθεσε επί τέσσερις μήνες τα ιδρύματα σε ομηρία ακυρώνοντας με τις ενέργειές της έργο που θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί, τα Συμβούλια θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους και να λειτουργούν στα Ιδρύματά τους μέχρι να λάβει η ίδια η πολιτική ηγεσία την ευθύνη της κατάργησής τους. Πιστεύουμε ότι παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, εντός των οποίων εργάστηκαν και εργάζονται τα μέλη των Συμβουλίων, άφησαν και αφήνουν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο παρακαταθήκη πράξεις, ιδέες και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο προς όφελος των φοιτητών και της Ελληνικής κοινωνίας.

OI ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μονπελιέ – Γαλλία, Πρόεδρος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής – π. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, FrieslandCampinaHellas Α.Ε. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΣ

Καθηγητής & Aναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ-ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard & CollegedeFrance & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Καθηγητής EcolePolytechnique - Γαλλία  & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΡΑΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ

Καθηγητής London School of Economics, U.K. & ΕξωτερικόμέλοςΣΙΟ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πολυτεχνείο Κρήτης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Επίτιμος Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου & Εξωτερικό μέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

MICHAEL BURMESTER

Καθηγητής FloridaStateUniversity – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ

Καθηγητής, Boston University – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΡΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΡΟΔΙΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Καθηγητής UniversityofMinnesota, Minneapolis – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Καθηγητής UniversityofLeipzing – Γερμανία & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ-ΤΑΤΤΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Καθηγητής Αμερικάνικος Πανεπιστήμιο Καϊρου & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Καθηγητής PrincetonUniversity & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Παντείου Πανεπιστημίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Πρόεδρος Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Πρόεδρος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

JACKDAVIS

Καθηγητής Πανεπιστημίου Cincinnati – Η.Π.Α. &  Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

HARRISDELLAS

Καθηγητής UniversityofBern – Ελβετία & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.


ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΟΥΚΑΣ

Senior Researcher, The Wellcome Trust Sanger Institute & Εξωτερικό μέλος ΣΙ ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιοΑθηνών

ΔΑΝΑΗ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος της GenesisPharma & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Καθηγητής UniversityofMaryland – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΙΔΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ

Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής EcoleNormaleSuperieure – Παρίσι & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Καθηγητής UniversityofAberdeenScotland, U.K. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

ΔΟΜΝΑ ΚΑΚΑΝΑ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Καθηγήτρια UniversityofIllinoisatChicagoIllinois, Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΜΑΡΟΥΔΙΩ ΚΕΝΤΡΟΥΡΗ

Καθηγήτρια & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΛΑΔΗ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος DANAOSSHIPPINGCOLTD & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΑΤΣΑΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΕΝ ΚΡΟΓΚΦΕΛΤ

Καθηγήτρια TechnicalUniversityofDenmarkCopenhagen & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΚΟΥ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΡΙΦΩΝ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Director of Technology and Co-founder, Enpirion Inc., N. Jersey – Η.Π.Α. & ΕξωτερικόμέλοςΣΙΠανεπιστήμιοΙωαννίνων

ΑΦΡΟΔΙΤΗΛΙΤΗ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Χημικά ΑΒΕΕ» & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΖΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΟΥ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥ

Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Brown – Η.Π.Α., Ομότιμος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου – Φλωρεντία & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής BrunelUniversityLondon, U.K. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ

Ομότιμος Καθηγητής OhioStateUniversity – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

Ομότιμος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Α.Σ.Κ.Τ. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος AccentureHellas & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ. – Η.Π.Α. &  Πρόεδρος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Princeton – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΜΕΝΤΕΟ ΟΝΤΟΝΙ

Καθηγητής Μ.Ι.Τ. – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επί τιμή Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας & Πρόεδρος ΣΙ – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητής ImperialCollegeLondon, U.K. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Καθηγητής Πανεπιστήμιο TennesseeMemphis – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος LOrealHellas & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Dortmund Universität & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΝΙΟΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ

Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Καθηγητής ConcordiaUniversityMontreal, Καναδάς & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ


Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Καθηγητής CarnegieMellonUniversityPitsburghPennsylvania, Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. & N. York – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Καθηγητής UniversityofCalgary – Καναδάς & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ

Καθηγητής University οfSouthernCalifornia – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΩΚΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΣ

Καθηγητής ColoradoStateUniversity – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΑΚΟΣ

Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΕΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΚαθηγητήςUniversityofLiverpoolU.K. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Καθηγητής Μ.Ι.Τ. – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΕΦΗ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ

Καθηγήτρια & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικός μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μ.Ι.Τ. – Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης – Ελβετία & Πρόεδρος ΣΙ – Πολυτεχνείου Κρήτης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΜΗΣ

Καθηγητής Ecole Nationale Superieure d’ Architecture – Γαλλία & ΕξωτερικόμέλοςΣΙΕ.Μ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Κ.Π.Α.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Βρέμης – Γερμανία & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΥΡΩΝ ΦΙΔΕΤΖΗΣ

Αρχιμουσικός Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ

Evan Pugh Professor Pennsylvania State University College of Medicine,  U.S.A. & ΕξωτερικόμέλοςΣΙΠανεπιστήμιοΙωαννίνων

ROGER FRANK

Καθηγητής Ecole Nationale des Ponts et Chaussees – Γαλλία & ΕξωτερικόμέλοςΣΙΕ.Μ.Π.

RICHARD L. HUNTER

Καθηγητής University of Cambridge – U.K. & Πρόεδρος ΣΙΑ.Π.Θ.

ΚΙΜΩΝΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ε.Μ.Π.

ΠΑΝΟΣΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ο.Π.Α.

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Πολυτεχνείο Κρήτης

ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ομότιμος Καθηγητής UniversityofTennessee – Η.Π.Α. & Εξωτερικό μέλος ΣΙ – Α.Π.Θ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής & Εσωτερικό μέλος ΣΙ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

The Books' Journal

Το Books' Journal είναι μια απολύτως ανεξάρτητη επιθεώρηση με κείμενα παρεμβάσεων, αναλύσεις, κριτικές και ιστορίες, γραμμένα από τους κατά τεκμήριον ειδικούς. Πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς και επιστήμονες με αρμοδιότητα το θέμα με το οποίο καταπιάνονται.

Προσθηκη σχολιου

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά