Ποιήματα

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μπήκα στο μπάνιο τάχα μου για λίγο· πέρασαν, για να βγω, τέσσερις ώρες. Όρθια στο ντους. Ποιος ξέρει σε ποιες χώρες βρισκόμουνα. Αδύνατον να φύγω.