Παρεμβάσεις

Τα τρία μνημόνια ως σισύφειο έργο

Χωρίς μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική πολιτική και μια κρίσιμη μάζα φιλελεύθερων κατά βάση μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν ριζικά τις σχέσεις κράτους και οικονομίας στην Ελλάδα δεν θα βγούμε από το τέλμα της χαμηλής ανάπτυξης και δεν θα αποφύγουμε μια νέα κρίση, παρά την πρόσφατη μετάθεση αποπληρωμής χρεών. Αναδημοσίευση από το Books' Journal τχ. 90, Σεπτέμβριος 2018.

Ο αριστερισμός στο Φεστιβάλ Αθηνών

Η στρατευμένη τέχνη σε ό,τι φαντάζει αριστερό-εναλλακτικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπως καταγράφεται στο πρόγραμμα. Αναδημοσίευση από το Books' Journal 89, Ιούλιος-Αύγουστος 2018.

Η καθαρή αδιέξοδος

Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε την εικόνα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας τα πρώτα μεταμνημονιακά χρόνια (εάν υποθέσουμε πως τελικά θα αποφοιτήσουμε με κάποιον τρόπο από το Μηχανισμό Στήριξης τον Αύγουστο 2018). Η εικόνα προσδιορίζει κάποια από τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν κατά την τελική διαπραγμάτευση, την ανάγκη για «μαξιλάρι εξόδου» και το μέγεθός του ή, εναλλακτικά, την καταφυγή σε άλλη λύση, όπως η προληπτική γραμμή στήριξης. Αναδημοσίευση από το Books' Journal, τεύχος 88, Ιούνιος 2018. 

Η χαμένη τιμή της Δημοκρατίας

Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζονται οι αντιλήψεις περί Δημοκρατίας που επικράτησαν στην ελληνική κοινωνία τη δεκαετία της κρίσης. Στη συνέχεια επιχειρείται μια πρώτη εξήγησή τους, μια αρχική καταγραφή των πολιτικών αποτελεσμάτων που είχαν αυτές οι αντιλήψεις, καθώς και ο τρόπος που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αναδημοσίευση από το Books' Journal, τχ. 88, Ιούνιος 2018.*