Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2015

Θλιβερή Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κατηγορία Παρεμβάσεις
Γράφτηκε από τον  Δημοσιεύθηκε στο Παρεμβάσεις Τεύχος 60
Ο Παναγιώτης Δημητράς, ενώ διαβάζει τη δήλωση στην Επιτροπή Ατομικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ο Παναγιώτης Δημητράς, ενώ διαβάζει τη δήλωση στην Επιτροπή Ατομικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Centre for Civil and Political Rights

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) αποφάσισε να στείλει εκπρόσωπό της σε συνεδρίαση επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που εξέταζε την εφαρμογή από την Ελλάδα της αντίστοιχης συνθήκης: το αποτέλεσμα ήταν θλιβερό αν και αντικατόπτριζε το ύφος και τα όρια εντός των οποίων κινείται η ΕΕΔΑ.   

Στις 19 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHRC) ενημερώθηκε το πρωί από την ΕΕΔΑ και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την εφαρμογή από την Ελλάδα του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR). Η ΕΕΔΑ είχε 10 λεπτά και οι τρεις ομιλητές των ΜΚΟ που εκπροσωπούσαν μεγάλο αριθμό οργανώσεων συνολικά 11 λεπτά (από τα οποία 5 ο γράφων, που εκπροσωπούσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και άλλες 3 ΜΚΟ και από 3 δύο άλλοι εκπρόσωποι ΜΚΟ). Οι ΜΚΟ αναφέρθηκαν συνοπτικά ή αναλυτικά σε δικαιώματα γυναικών και παιδιών, θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, Ρομά, ομοερωτικών, ατόμων με αναπηρία, ασθενών σε ψυχιατρικά ιδρύματα, προσφύγων, αντιρρησιών συνείδησης, καθώς και στη ρητορική μίσους, στη συστηματική μη εκτέλεση από την Ελλάδα αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της UNHRC, όπως και στη μη συμμόρφωση με τις συστάσεις της UNHRC.

Αντίθετα, η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ στον ίδιο χρόνο που είχε στη διάθεσή της περιορίστηκε να μιλήσει μόνο για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, για τους πρόσφυγες και για τα προβλήματα πόρων της ΕΕΔΑ. Οι δε τοποθετήσεις της θύμιζαν εκπρόσωπο του κράτους και όχι ανεξάρτητης αρχής. Το Google σήμερα επιτρέπει άμεση ενημέρωση για άτομα με δημόσια παρουσία. Έτσι, επί τόπου, οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ διαπίστωσαν πως η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος της ΜΚΟ Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στην ΕΕΔΑ και, σύμφωνα με το βιογραφικό της που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει, εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε διεθνείς οργανισμούς: Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς και Σημείο επαφής για την Ελλάδα από το 2007 μέχρι σήμερα, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην Ομάδα εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (CIME) από το 2004 μέχρι σήμερα, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην Ομάδα χωρών κατά της Διαφθοράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2005 μέχρι σήμερα και, τέλος και κυριότερο, «Επιστημονικός συνεργάτις» του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2004 μέχρι σήμερα, δηλαδή συνάδελφος μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας στην UNHRC! Επί πλέον, οι ΜΚΟ παρατήρησαν ότι η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ δεν ενδιαφέρθηκε καν για την ίδια τη δημόσια εξέταση της UNHRC, αφού παρακολούθησε μόλις την πρώτη ώρα από τις έξι συνολικά στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2015 και μετά έφυγε!

Πέρα όμως από την ανούσια επιτόπια παρουσία της εκπροσώπου της στην UNHRC, η ΕΕΔΑ έδειξε πόσο λειτουργεί «εντός ορίων» αποφεύγοντας να ενημερώσει την UNHRC ακόμα και στη γραπτή έκθεσή της για σειρά θεμάτων που είχε περιλάβει η UNHRC στη θεματολογία για την οποία ζητούσε ενημέρωση από την πολιτεία, από την υποτιθέμενη ανεξάρτητη αρχή και από τις ΜΚΟ. Από τα 28 θέματα της UNHRC, η ΕΕΔΑ δεν απάντησε στα 15! Δεν είχε τίποτε να πει για τη μη εκτέλεση συγκεκριμένων καταδικαστικών αποφάσεων της UNHRC κατά της Ελλάδας για παραβιάσεις δικαιωμάτων των Ρομά, για τη μη ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και στο δημόσιο και την αναποτελεσματική δικαστική προστασία των γυναικών θυμάτων διακρίσεων, για τις διακρίσεις στη βάση σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, για την αστυνομική βία και ατιμωρησία, για τη χρήση καταστολής σε ψυχιατρεία και ιδρύματα με παιδιά με αναπηρία, για την αύξηση στα δικαστικά παράβολα, για τα προβλήματα στις φυλακές, για τα δικαιώματα των κρατουμένων στα αστυνομικά τμήματα, για τη φυλάκιση για χρέη, για την εναλλακτική υπηρεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης, για τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων και τη μη εγγραφή μακεδονικών και τουρκικών σωματείων, και τέλος για τη διάχυση του ICCPR και τη συμμετοχή στη σύνταξη της έκθεσης εκπρόσωπων των ΜΚΟ! Τα θέματα που δεν άγγιξε η ΕΕΔΑ στην έκθεσή της ήταν και τα θέματα που απασχόλησαν περισσότερο την UNHRC στην εξάωρη εξέταση της Ελλάδας.

Για τη θλιβερή αυτή στάση της ΕΕΔΑ που φαίνεται να είναι αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης ευθύνονται όλα τα μέλη της με δικαίωμα ψήφου και ιδιαίτερα τα ΑΕΙ, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι ΜΚΟ μέλη της, η ανεξαρτησία ή/και το κύρος των οποίων έτσι για μιαν ακόμα φορά αυτοακυρώνονται. Τα μέλη της πέμπτης θητείας (05/2015 -05/2018) της ΕΕΔΑ με δικαίωμα ψήφου είναι τα εξής:

1. Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Αναστασία Χριστοδουλοπούλου

2. Ο εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε,  Ιωάννης Παναγόπουλος (αναπληρώτρια η Έλλη Βαρχαλαμά)

3. Ο εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, Αντώνης Καραβάς (αναπληρώτρια η Ελένη Τζιώτα)

4. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Κατερίνα Καλογερά (αναπληρωτής ο Φοίβος Ιατρέλλης)

5. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Μιχάλης Τσαπόγας (αναπληρώτρια η Λυδία-Μαρία Μπολάνη)

6. Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γεώργιος Σταυρόπουλος (αναπληρώτρια η Ομότιμη Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου)

7. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Αγγελική Χρυσοχοΐδου - Αργυροπούλου (αναπληρωτής ο Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

8. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ), Σοφία Κουκούλη - Σπηλιωτοπούλου (αναπληρώτρια η Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών)

9. Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ), Ελευθέριος Δημητρίου (αναπληρωτής ο Βασίλειος Δημητρίου)

10. Ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), Σπυρίδων Απέργης (αναπληρώτρια η Ελένη Σπαθά)

11. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Ναούμης (αναπληρωτής ο Γεώργιος Nίκας)

12. Ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), Ιωάννης Ιωαννίδης (αναπληρωτής ο Βασίλειος     Χρονόπουλος)

13. Ο εκπρόσωπος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), Αντώνιος Αντανασιώτης

14. Η εκπρόσωπος από Το Ποτάμι, Αικατερίνη Παπανικολάου (αναπληρώτρια η Ιωάννα Παναγοπούλου)

15. Η εκπρόσωπος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, Δέσποινα Χαλκίδη (αναπληρώτρια η Ευρυδίκη Κουρνέτα)

16. Ο εκπρόσωπος από την Ένωση Κεντρώων, Παναγιώτης Σφαέλος (αναπληρώτρια η Άννα Αρχοντούλη)

17.  Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης (αναπληρώτρια η Αθηνά Κοντογιάννη)

18. Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (αναπληρωτής ο Βασίλειος Καρύδης, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα)

19. Ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς, Καθηγητής (αναπληρωτής ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

20. Η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ορσαλία Αλεξίου (αναπληρωτής ο Κωνσταντίνος Αποστολάς)

21. Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Χαράλαμπος Σαββάκης, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (αναπληρωτής ο Νικόλαος Ανάγνου, Καθηγητής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

22. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ορισθέν από τον Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνος Δουζίνας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου, Διευθυντής του Birkbeck College for the Humanities και Αντιπρύτανης του Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

23. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ορισθέν από τον Πρωθυπουργό, Αθηνά Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

24. Πρόσωπο ορισθέν από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (αναπληρωτής ο Ανδρέας Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου)

25. Πρόσωπο ορισθέν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Γεραπετρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αναπληρωτής ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

26. Πρόσωπο ορισθέν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αναπληρώτρια η Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

27. Πρόσωπο ορισθέν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Βασίλειος Τζούφης (αναπληρωτής ο Χρήστος Κλειώσης)

           

 

 

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

Προσθηκη σχολιου

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά