Αντώνης Καραμπατζός

Αντώνης Καραμπατζός

Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Η γενιά μας  πρέπει να πάει κόντρα στο διεθνές ρεύμα της απαξίωσης της δημοκρατίας και των θεσμών της, καθώς και του αφελούς θαυμασμού προς τους εχθρούς της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ενδώσουμε στην αβάσταχτη ελαφρότητα-έλξη του αυταρχισμού, γιατί δεν θέλουμε μία Ελλάδα υποτελή αυταρχικών καθεστώτων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη θεωρούν παραδεκτή, κατ’ αρχήν, ακόμη και την άσκηση δριμείας κριτικής σε δημόσια πρόσωπα –με σκωπτική ή ειρωνική διάθεση κ.ο.κ.–, περιορίζοντας σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις την παραδοχή περί συνδρομής «ειδικού σκοπού εξυβρίσεως».